Waerbeke Podcast 13 • Martin Ruebens • Stilte voor een innovatieve overheid

by | 29 mrt 2023 | Podcasts

Kristien Bonneure gaat in gesprek met Martin Ruebens, tot voor kort secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur en op dit moment projectleider van het nieuwe platform ‘Innovatief beleid’ van de Vlaamse overheid. Innerlijke stilte is voor hem een noodzakelijke voorwaarde voor een andere manier van werken en samenwerken in organisaties. Hij pleit voor een betrokken overheid die zich inzet voor een warme samenleving. Hierbij staat voor hem de kracht van dialoog over maatschappelijke uitdagingen met alle betrokken partijen (burgers, organisaties, bedrijven) centraal. Vaardigheden zoals onbevangen luisteren zijn belangrijk om te komen tot echte co-creatie. De ambtenaar is niet langer enkel een civil servant maar evolueert naar een civil entrepreneur. Het komt erop aan te durven vernieuwende dingen uit te proberen die voortkomen uit de dialoog.