Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

De Waerbeke Conferentie is een uitgelezen kans voor inspiratie, uitwisseling en ontmoeting. Waerbeke stelt stilte, rust en ruimte als maatschappelijke kwestie aan de orde. Als sociaal-culturele beweging slaat zij een brug tussen overheid, middenveld, bedrijven… en het ruime publiek.

Terugblik Conferentie 2016

Stilte in de stad, hoe doe je dat?

Hoe kunnen steden niet alleen bruisen van vernieuwing en dynamiek, maar ook aandacht houden voor stilte, rust en ruimte als bron van creativiteit en duurzaam samenleven? Ook in een stedelijke context bieden rustpunten vaak onvermoede mogelijkheden om op verhaal te komen, te reflecteren en het open gesprek aan te gaan. Wat kunnen we leren van Gent als oefenplek en laboratorium?

Bent u persoonlijk of beroepshalve begaan met leefkwaliteit? Vindt u stilte, rust en ruimte belangrijk in het leven van alledag? Streeft u ook naar momenten van kwaliteitsvolle aandacht en eenvoud? Dan is de jaarlijkse Waerbeke Conferentie een uitgelezen kans voor inspiratie, uitwisseling en ontmoeting. Waerbeke stelt stilte, rust en ruimte als maatschappelijke kwestie aan de orde. Als sociaal-culturele beweging slaat ze een brug tussen overheid, onderwijs- en vormingsinstellingen, gezondheids-en welzijnsorganisaties, verenigingen, bedrijven… en het ruime publiek. Zij organiseert jaarlijks in Vlaanderen en Brussel de campagne dag van de stilte.

VOORPROGRAMMA

Een delegatie van de Waerbeke Conferentie werd ’s ochtends ontvangen op het Stadhuis door Schepen Tine Heyse, bevoegd voor Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid. Dit ochtendluik maakte niet meteen deel uit van de conferentie.

09:15  Opening   •  Ontvangst Stadhuis Gent, Oostenrijkse zaal

09:30 Tine Heyse  •  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Lees hier de toespraak met ondermeer een korte toelichting bij de geplande beleidslijn rond de waardering en versterking van ‘stedelijke rustpunten’.

09:45 Openingswoord   •  Waerbeke

Lees hier de toespraak van coördinator Dirk Sturtewagen.

10:00 Wandeling   •  Trage wegen

Wandeling vanuit het Stadhuis naar het Sint-Barbaracollege waarbij we enkele ‘stedelijke rustpunten’ exploreerden.

PROGRAMMA

Een delegatie van de Waerbeke Conferentie werd ’s ochtends ontvangen op het Stadhuis door Schepen Tine Heyse, bevoegd voor Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid. Dit ochtendluik maakte niet meteen deel uit van de conferentie.

11:00  •  Onthaal en Welkom

11:15 – 16:00  •  Open Space met lunch o.l.v. Adinda Taelman & Stien Michiels (procesbegeleiding)

De aandacht voor stilte als bron van leefkwaliteit groeit in de hele samenleving. Ook in Gent zijn er initiatieven die het thema stilte, rust en ruimte als maatschappelijke kwestie aan de orde stellen. Tal van onderzoekers, kunstenaars, cultuur- en welzijnswerkers, trekkers van buurtinitiatieven… engageren zich op dit terrein.

In één van haar actieplannen kondigt het Gentse stadsbestuur aan te willen inzetten op het koesteren en vrijwaren van stedelijke rustpunten. Wie loopt warm voor het thema ‘stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit’ ook in een stedelijke omgeving? Welke plannen en realisaties dienen zich nu al aan? Hoe kunnen we bestaande initiatieven versterken en verbinden, en ertoe bijdragen dat deze ook elders in Vlaanderen en Brussel inspirerend kunnen zijn? Wat kunnen we van goede voorbeeldpraktijken leren?

Tijdens deze editie maakten deelnemers kennis met organisaties, groepen en mensen die vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn met stilte, rust en ruimte in Gent en omgeving. Opzet was ook om de Gentse situatie zoveel mogelijk te verbinden met andere inspirerende voorbeeldpraktijken in Vlaanderen en Brussel. De jaarlijkse trefdag wil een hart onder de riem zijn voor al wie een eigen bijdrage wil leveren aan de groeiende stiltebeweging. Mogelijk betekent deze dag ook een opmaat voor een ruim en open stedelijk stilte- en rustbeleid. Open Space is een ideale werkvorm om een grote diversiteit aan ideeën en plannen met elkaar te delen en te bespreken. Ideeën of projecten van deelnemers kwamen hierin aan bod.

11:15 – 16:00  •  Afronding trefdag:

Uitwisseling, gezellig samenzijn & drink

 

Klik hier voor meer info over Open Space

Hoe werkt een Open Space?
Open Space Technologie (OST) is een nieuwe (werk)vorm voor grotere groepen, die over de hele wereld wordt toegepast. De methode is zeer effectief in het werken met groepen van ca 10-1.000 personen met vraagstellingen die complex en toekomstgericht zijn. Open Space betekent een open ruimte. Een eenvoudige, maar krachtig raamwerk schept de juiste condities voor een dynamisch proces van discussie en samenwerking. Elke deelnemer draagt met zijn deskundigheid bij aan en heeft invloed op het eindresultaat. 

Vier principes
In OST zijn er vier principes:

  • De deelnemers zijn de juiste personen
  • Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
  • Het begint wanneer het begint
  • Als het voorbij is, is het voorbij

De wet van de Twee Voeten
Als een deelnemers zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan. Deze wet heeft onder meer tot gevolg, dat deelnemers die zichzelf graag horen praten, na 10 minuten alleen zijn (de anderen zijn vertrokken), en dat de minder productieve discussies snel eindigen. 

Geschiedenis Harrison Owen beschreef Open Space Technologie voor het eerst in de 80er jaren. Intussen zijn er duizenden facilitatoren over de gehele wereld opgeleid die de methode toepassen. In het Nederlandstalig gebied is de methode al een kleine tien jaar bekend, maar wordt hij met name de laatste jaren vaker toegepast. Harrison Owen kreeg het idee voor de methode na een conferentie, waar de deelnemers – hoewel zij tevreden waren – vonden dat het beste onderdeel van de conferentie de koffiepauze was geweest! De echt belangrijke onderwerpen hadden zij tussendoor besproken, en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiële programma. 

Achtergrond Maar waaraan is eigenlijk het succes van de koffiepauze te danken? Je praat over die dingen waarover je graag wilt praten, met de mensen met wie je wilt praten, en zolang als het nog interessant genoeg is…

’s Avonds werd in Sphinx Cinema de documentaire IN PURSUIT OF SILENCE (‘Op zoek naar stilte’) vertoond.

Voor meer info over de documentaire klik hier.

PARTNERS

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.