Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Als we geen volgende stap meer kunnen zetten – hoe gaan we dán verder?

De maatschappelijke onzekerheid en de ingrijpende veranderingen die op ons afkomen, zijn overweldigend en geven velen een gevoel van onmacht. We lopen vast op de gekende paden en de gevolgen ervan op ecologisch, sociaal en individueel vlak vallen niet meer te ontkennen.

Deze impasse vraagt om een nieuw soort gesprek, een dialoog die vertrekt vanuit niet-weten en het erkennen van wat is, om van daaruit passend te handelen.

WEBINAR #1 (Opname beschikbaar op aanvraag)

Dialoog in transitie

Waerbeke Webinar ‘Dialoog in Transitie’ vond plaats op maandag 28 juni 2021 als een eerste kennismaking met deze werkvorm.

Hoe brengen we het gesprek op gang te midden van toenemende polarisatie? Kunnen we vanuit een onderzoekende houding luisteren naar elkaar en een authentieke dialoog aangaan?

In een dialoog leren we aanwezig zijn bij alle gedachten en gevoelens die opkomen in een groep. We krijgen zicht op beperkende patronen en komen in contact met het potentieel van het gedeelde ‘veld’.

Waerbeke wil het belang van dialoog voor een noodzakelijke cultuurverandering onder de aandacht brengen. Binnenkort starten we een trainingstraject ‘Dialoog in Transitie’ waarbij je kennis maakt met de kracht van dialoog en handvatten krijgt om hiermee zelf aan de slag te gaan in je eigen (professionele) context.

Na een korte inleiding door prof. Alain-Laurent Verbeke over de maatschappelijke noodzaak van een authentiek gesprek voorbij debat en strijd gaat Kees Voorberg dieper in op de betekenis van dialoog. Als ervaren dialoogbegeleider schetst hij de contouren van een dialooggesprek. In kleine groepen gaan we daarna zelf in dialoog. Deze open uitwisseling doet ons de theorie over dialoog ook daadwerkelijk ervaren. Gastvrouw van het webinar is Stien Michiels.

Een dialoog is een gesprek tussen mensen die zichzelf en elkaar serieus nemen
In een dialoog is er ruimte voor alles wat van belang is
In een dialoog luisteren mensen naar zichzelf en naar elkaar
Stilte is de bron van de dialoog

Een dialoog is een onderzoek naar waarheid
Soms begint een dialoog omdat er een probleem is
In een dialoog worden geen oplossingen voor problemen bedacht
In een dialoog worden de sluiers weggenomen die de oplossingen aan het oog onttrekken

Kees Voorberg

Kees Voorberg is sociaal-psycholoog. Hij was jarenlang actief als coach en trainer in persoonlijke en groepsontwikkeling en als trainer en opleider in organisaties. Vanaf 2002 specialiseerde hij zich in dialoog en dialoogbegeleiding en bracht zijn expertise binnen in commerciële organisaties en binnen de publieke sector, in interculturele contexten, projecten en leefsituaties. Zijn interesse gaat vooral uit naar de vraag hoe individuele ontwikkeling en maatschappelijke context op elkaar inspelen. Bij maatschappelijke context kun je denken aan werk- en leefsituaties, aan samenwerking in teams en groepen, en aan samenlevingsvraagstukken.

Samen met Eelco de Geus initieerde Kees Voorberg de eerste opleiding voor dialoogprocesbegeleiding in Nederland. Hierin staat de kwaliteit van relatie als bron voor vernieuwing centraal. Zij schreven dit boek voor wie dialogisch willen leven en werken en voor politiek en maatschappelijk betrokkenen die vinden dat het anders moet en willen weten hoe dit kan. Een boek vol praktische handvaten en achterliggende filosofieën.

In samenwerking met