Waerbeke header zonder titel 2

Waerbeke Nieuwsbrief | februari 2023

“De vraag moet zijn of het individu een toegenomen horizontaal en verticaal inzicht ervaart, het leven steeds zinvoller vindt naarmate hij ouder wordt, zich steeds beter in staat voelt om als burger maatschappelijk actief te zijn, en zich nieuwsgierig en gemotiveerd voelt om zijn kringen van verbondenheid uit te breiden, in plaats van zich uit kringen terug te trekken om zich comfortabel en veilig te voelen. Als iemand in de loop der jaren een gebrek aan existentiële diepgang en zin ervaart, zich niet begrepen, gerespecteerd en vertrouwd voelt onder zijn gelijken, of worstelt met burn-out of angst, kan het de moeite waard zijn na te gaan of in dit geval onvoldoende Bildung het probleem is.”

— Lene Rachel Andersen, auteur van Bildung, keep growing (2020)

Waerbeke Nieuwsbrief Februari 2023 helemaal lezen: klik hier.

NMBS start met stiltecoupés | proefproject

Al vele jaren pleit Waerbeke voor een ruimer aanbod van stiltefaciliteiten in de openbare ruimte, zoals stiltegebieden, luwte-oases, stille ruimtes... Ook stiltewagons op onze spoorwegen horen in deze rij. Het gaat om treincoupés die bestemd zijn voor reizigers die stilte willen, bijvoorbeeld om te lezen of te werken. Bij onze noorderburen zijn stiltecoupés al lang een vast onderdeel van het spooraanbod. Recent maakte nu ook onze NMBS bekend werk te maken van de introductie van stiltecoupés onder de vorm van een testproject. Hopelijk mag dit nieuwe initiatief ook bij ons op veel bijval rekenen!

Bericht NMBS: klik hier. Voor het volledige krantenbericht: klik hier. Tien jaar geleden al (!) kon je dit pleidooi van prof. Marc Hooghe (KULeuven) lezen.

Waerbeke Nieuwsbrief | december 2022

Wat heeft stilte met 'concentratiecrisis' te maken? Een hele nieuwsbrief gewijd aan de 'kolonisatie van onze aandacht'.

"Er zijn bepaalde hulpbronnen die wij gemeenschappelijk hebben, zoals de lucht die we inademen en het water dat we drinken. We beschouwen die als vanzelfsprekend. Maar doordat deze bronnen zo wijdverbreid beschikbaar zijn, maken ze wel alles wat we doen mogelijk. Voor mij is stilte ook zo'n soort hulpbron. Net zoals zuivere lucht ademhaling mogelijk maakt, maakt stilte, in bredere zin, gedachten mogelijk. De beschikbaarheid van stilte levert zonder meer een bijdrage aan creativiteit en innovatie."

— uit: Matthew B. Crawford, De wereld buiten je hoofd, een filosofie van de aandacht, 2015

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief | oktober 2022

AfficheA3 staand DVDS 2022

 "Denk aan wie onophoudelijk bezig zijn vanuit een diep gevoel van onzekerheid en eenzaamheid of vanuit de behoefte aan erkenning of persoonlijk gewin; zij zijn de slaaf van hun passies. Hun ‘activiteit’ is in feite ‘passiviteit’, want zij drijven niet zelf, maar worden gedreven. Zo iemand leidt niet, hij lijdt. Anderzijds, wie in stilte contempleert met slechts als doel zichzelf en zijn verbondenheid met al wat is te ervaren, wordt doorgaans bestempeld als ‘passief’ – hij ‘doet’ toch immers niets! Toch is juist deze geconcentreerde meditatie een hoge vorm van activiteit, een werkzaamheid van de ziel die slechts mogelijk is op basis van innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid.

— uit: Erich Fromm, Liefhebben - een kunst, een kunde, 1962

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Twintig jaar stiltegebieden | artikel

Schermafbeelding 2022 10 05 om 10.25.11

Twee decennia geleden was het pilootproject Dender-Mark het eerste stiltegebied in Vlaanderen. Vandaag geniet het internationale erkenning als het derde 'Urban Quiet Park' in Europa. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en zet de Vlaamse overheid bijkomend in op luwte-oases in drukke omgevingen. Daarmee hoopt ze tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan stilte, rust en groen, vooral nu steeds meer wandelaars en fietsers de natuur intrekken op zoek naar dat ene schaars geworden goed: stilte. Freelance journaliste Colette Demil gidst u door het stiltelandschap.

lees hier het volledige artikel

Waerbeke Nieuwsbrief | september 2022

O Liefde FRONT

 "Ik droom van een wereld waar we met de natuur samenleven en haar niet meer vernietigen. Waar de mens integraal onderdeel is van de natuur en zich als liefdevolle rentmeester ziet voor een nieuwe, rijke natuur waarmee hij in harmonie leeft. Waar we het lawaai niet meer moeten ontvluchten om weldadige stilte te vinden, waar stilte de natuurlijke staat is. Een wereld waar het heil van de planeet kan samengaan met een economie van het goede leven, waarin ons materieel niets ontbreekt. Waarin we ons niet blindstaren op de schitterende aspecten van nieuwe technologieën maar ook tijdig oog krijgen voor hun schaduwkanten."

— uit: Jan Bossuyt, Liefde, mijn ontdekkingstocht, september 2022

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Dialoog-gesprekken | najaar 2022

Dialoog nieuwsbrief item

Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering. Ze versterken sociale veerkracht en voeden de zorg voor elkaar en voor de komende generaties. Waerbeke organiseert dit leertraject voor de derde maal voor iedereen die de kracht van dialoog aan den lijve wil ervaren. Er is geen voorkennis vereist. Een ontdekkingsreis tijdens twee weekends op een unieke locatie met een vaste groep van max. 15 personen.

klik hier voor meer info

Waerbeke Nieuwsbrief | mei 2022

 "Blijven we dromen om te ontsnappen, of gaan we op zoek naar een gebied waar wij en onze kinderen kunnen wonen? Ofwel ontkennen we het bestaan van het probleem, ofwel zoeken we een plek om te landen. Vanaf nu is het dit wat ons allemaal verdeelt, veel meer nog dan ons standpunt rechts of links van het politieke spectrum."

— uit: Bruno Latour, Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het nieuwe klimaatregime, 2018

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

Waerbeke Nieuwsbrief | februari 2022

Schermafbeelding 2022 02 02 om 17.06.36

"‘Het leven begint met geluid. Je wordt geboren met een schreeuw, kortom, het leven laat zich horen. Daartegenover staat de dood. Die staat gelijk aan de finale stilte, wat perfect vervat zit in het woord “doodstil”. Het doet me denken aan de bekende dichtregel van de Nederlandse J.C. Bloem over het leven: “het is even, tussen twee stilten, luid geweest”. Maar het is nuttig om ook te kijken op welke wijze we toch een plaats geven aan de stilte in dit leven dat noodzakelijkerwijze lawaai maakt."

— uit: Virginie Platteau, Stilte als mensenrecht: 'Op een dag wordt zelfs onze rust vermarkt', MO, 30 oktober 2021

 

Waerbeke Nieuwsbrief Februari 2022 helemaal lezen: klik hier.

Viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark

Stoepbord viering2

Voor een terugblik op de viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark en de Waerbeke Conferentie 2021 'Van code rood naar vitale zone' op vrijdag 29 oktober in Geraardsbergen: klik hier.

Subcategorieën