Uit liefde voor onze streek

Projecten

Stiltegebied Dender-Mark

Een plek van verbinding als voeding voor vernieuwing

Het project ‘Uit liefde voor onze streek’ wil mensen over verschillen heen verbinden en een voedingsbodem zijn voor maatschappelijke vernieuwing. De streek is interessant door haar omvang op mensenmaat. Leefkwaliteit bepaalt het welbevinden van iedereen, ongeacht leeftijd, culturele en sociale achtergrond en is daarom ook de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, organisaties en overheden. We stimuleren actief burgerschap en samenwerking om gedeelde doelen te realiseren en impact te vergroten.

De streek in en om het Stiltegebied Dender-Mark (Geraardsbergen, Ninove, Galmaarden) staat bekend om haar natuurlijke rijkdom en rust. Tegelijk is er sprake van kansarmoede, onvrede en polarisatie. Lokale actoren realiseren elk op zich relevante doelstellingen, maar duurzame impact en cultuurverandering vragen om nieuwe manieren van samenwerken. Samen met Stichting Lodewijk De Raet, die inzet op actief burgerschap en co-creatie, ging Waerbeke daarom eind 2022 van start met het bovenlokaal cultuurproject ‘Uit liefde voor onze streek’. We krijgen hiervoor projectsteun van de Vlaamse overheid, departement Cultuur. 

 

Het project raakt aan verschillende maatschappelijke domeinen: sociaal-cultureel werk, kunst, zorg, toerisme, landbouw, natuurbescherming, …

Samen met de projectpartners (lokale gemeentebesturen, Avansa’s Halle-Vilvoorde & Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschappen Pajottenland & Zennevallei en Vlaamse Ardennen, CM, Landelijke Gilden, Ferm, Femma, Toerisme Vlaamse Ardennen, Erfgoed Vlaamse Ardennen, project Zorgzame Buurt van Stad Geraardsbergen, Orbit, Hart boven Hard, State of the Arts / Door to Door, Giesbaergske Koleurengazette, CSA Erwtjes & Knollen, Kasteeldomein Hof van Lier, pluktuinen in Herne & Gooik en transitiegroep TraGer) nodigt Waerbeke een veelheid van ‘streekgenoten’ (bewoners, organisaties, ondernemers, ambtenaren) uit om concrete gedeelde doelstellingen te bepalen die het potentieel van de regio kunnen versterken.

Wat is nodig om de zorg voor elkaar en voor de natuurlijke omgeving te vergroten?

Ontwerpgroep laboproject Dender-Mark

Een geëngageerde ontwerpgroep brengt het menselijke en natuurlijke ecosysteem in en om het Stiltegebied Dender-Mark in kaart en bepaalt in een platformstrategie hoe door samenwerking ieders impact vergroot kan worden en de gemeenschap kan floreren. Deze ontwerpgroep bestaat uit een tiental geëngageerde burgers, medewerkers van middenveldorganisaties, lokale ondernemers en betrokken ambtenaren. Vanaf 2024 zullen protype-acties opgezet worden en kunnen er initiatieven ontstaan die bijdragen aan een cultuur van zorgzaamheid en leefkwaliteit. Succesvolle acties kunnen zich verankeren. 

Waerbeke treedt in dit laboproject op als houder van de neutrale ‘witruimte’ waarin ontmoeting over verschillen heen mogelijk is. We gaan op zoek naar het gedeelde belang. De vernieuwende ecosystemische aanpak sluit nauw aan bij de visie van Waerbeke. Dit pilootproject stelt ons in staat om onze kennis en praktijkervaring toe te passen op het nabije (boven)lokale niveau. We delen onze ervaringen zodat deze ecosystemische aanpak ook elders in Vlaanderen kan inspireren.