Team & Bestuur

Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte in Vlaanderen en Brussel. Ons toegewijde team tracht de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. Met onze campagnes en publicaties willen we inspireren en sensibiliseren. We bieden onder­steuning aan wie initiatief neemt op vlak van stilte. We stellen ons graag aan u voor.

Dirk Sturtewagen

Coördinator

Dirk doorliep als cultuurwerker een veelzijdig traject op het raakvlak van kunst en cultuur, economie en overheid. Vanuit het hart van het Stiltegebied Dender-Mark op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bracht hij medio jaren ’90 de werking van Waerbeke op gang, waarbij hij ‘stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit’ zoekt te verbinden met ontwikkelingen binnen verschillende maatschappelijke sectoren en disciplines (op het vlak van o.m. leefmilieu, cultuur, gezondheid, welzijn, onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, justitie). Sindsdien fungeert hij als initiator en mentor van diverse projecten rond stilte- en rustbeleving in Vlaanderen en Nederland.

Stuur Dirk een e-mail

Greet Heylen

Projectleider

Greet is opgeleid als sociaal-cultureel werker en mindfulnesstrainer. Na enkele jaren engagement in de sociale sector kiest zij ervoor om zich voluit in te zetten voor maatschappelijke mogelijkheden in plaats van zich te richten op problemen. Ze bracht inmiddels verschillende duurzame burgerinitiatieven op gang zoals Netwerk Stadslandbouw Antwerpen en Wwoof Belgium vzw en stond mee aan de wieg van Transitie Vlaanderen vzw. Ze bleef zich bijscholen als coach, transitiemanager en groepsbegeleider. In 2016 richtte ze Broedwerk op waarmee ze pioniers van een nieuwe economie ondersteunt. Ze is mede-oprichter van WE-powered, een internationaal leercentrum dat groepen vertrouwd maakt met een set van relationele intenties die een meer bewuste en gezonde manier van samenleven en -werken mogelijk maken. Vanuit Waerbeke ondersteunt Greet een netwerk van praktijkgemeenschappen die bijdragen aan de integratie van stilte, rust en ruimte in de samenleving.

Stuur Greet een e-mail

Ann Veeckman

Office medewerker

Ann is al vele jaren actief in de cultuursector, eerst op lokaal niveau, daarna als zakelijk coördinator bij het steunpunt lokaal cultuurbeleid (nu: Cultuurconnect). Inmiddels zocht ze professioneel heel andere paden op. De liefde voor de stilte was er al heel lang. De ontdekking van meditatie als ondersteuning in een moeilijke periode, heeft deze alleen maar verdiept. Hoe kan het anders, als je aan den lijve het belang van de verbindende en verrijkende waarde van stilte en rust in een harde en hectische wereld hebt ervaren. Daardoor is er al lang een persoonlijke band met Waerbeke. Sinds begin 2018 zorgt zij voor administratief-organisatorische versterking van het team, heel blij op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de beweging.

Gerolf T’Hooft

Voorzitter

Gerolf studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief in het boekenvak. Hij ontwikkelde zich van grafisch vormgever en specialist in boekproductie tot allround uitgever. Hij richtte in 1995 uitgeverij Asoka op die zich, in combinatie met de uitgeverijen Synthese en De Driehoek, ontwikkelde tot Milinda uitgevers. Gerolf is van meet af aan betrokken geweest bij de communicatie van Waerbeke vzw en sinds medio 2013 actief als stafmedewerker communicatie. In samenwerking met de sociaal-culturele beweging vraagt hij sinds 2016 met uitgeverij Waerbeke gericht aandacht voor het thema stilte, vertraging en duurzame herbronning en plaatst daarmee de groeiende stiltebeweging in de bredere bedding van de Grote Ommekeer, de wereldomvattende transitiebeweging naar een levenondersteunende samenleving.

Virginie Platteau

Bestuurder

Virginie studeerde Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde in Leuven en Oxford en journalistiek in Louvain-la-Neuve. Ze gaf jarenlang les in Brussel. Ze is freelance cultuurjournaliste en schrijft voor o.a. De Lage Landen, Rekto:Verso, Tertio, Poëziekrant en Deus ex Machina. Al jaren is ze gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Voor studiedagen, hogescholen, verenigingen en galerieën geeft ze lezingen over kunst en stilte.

Christine Fettweis

Bestuurder

Christine is jurist van opleiding en was van november 1988 tot december 2021 actief bij de VRT. Ze begon haar carrière als redacteur bij de Duitstalige radio-uitzendingen van de toenmalige Wereldomroep. In 2008 werd ze leidinggevende van het omroeparchief en stuurde ze meerdere archiefteams aan (documentatiedienst, muziekarchief, audiovisuele archivering). Na haar afscheid van de openbare omroep volgde een periode van herbronning en heroriëntering. Ze schoolde zich bij tot coach, doorliep het vierdelige Deep Democracy-programma en studeerde af als Familiaal Bemiddelaar. Ze richtte Moviganta op, een verbindende wandelpraktijk met ruime aandacht voor stilte, vertraging en reflectie gecombineerd met schoonheid, kunst en creativiteit. In haar bemiddelingspraktijk ConvergenZ geeft ze gezinnen en families in crisis een veilige plek om hun toekomst zelf in handen te nemen en hun conflict samen op te lossen

Martin Ruebens

Bestuurder

Martin Ruebens was tot augustus 2020 secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur bij de Vlaamse overheid. Momenteel is hij bij diezelfde overheid actief als projectleider Public Sector Innovation.

Algemene vergadering

Sarah Avci  •  Kristien Bonneure  •  Marc Colpaert  •  Emiel De Keyser (ere-voorzitter)  •  Carine De Wilde  •  Christine Fettweis • Joke Flour  •  Els Janssens  •  Bahattin Koçak  •  Eric Lancksweerdt  •  Fanny Matheusen  •  Jan Mertens  •  Lieve Mornie  •  Agnes Pauwels  •  Virginie Platteau (bestuurder) •  Reinhilde Pulinx •  Martin Ruebens (bestuurder)  •  Iris Steen (ere-voorzitter)  •  Gerolf T’Hooft (voorzitter) •  Vera Tessely  •  Christa Truyen  •  Leen Van de Weghe  •  Paul Vandenabeele  •  Kristin Vangeyte  •  Kristin Verellen • Jean Vroemen  •  Danny Wildemeersch  •  Bart Wuyts