Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Dialoog training

Een dialoog is geen debat of discussie, wel een openhartig onderzoek. Verschillende belevingen, visies en ideeën vullen elkaar aan. We hoeven het niet met elkaar eens te worden, we leren elkaar beter begrijpen.

Stilte is een voorwaarde om te komen tot een authentiek gesprek en nieuwe antwoorden. We spreken vanuit persoonlijke ervaring, beoefenen de kunst van het luisteren en nemen de tijd om binnen te laten komen wat de ander zegt.

Ervaar de kracht van dialoog

Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering. Ze versterken sociale veerkracht en voeden de zorg voor elkaar en de komende generaties. Een leertraject voor iedereen die de kracht van dialoog wil ervaren en gelooft in het belang van de maatschappelijke inzetbaarheid ervan. Er is geen voorkennis vereist.

Waerbeke nodigt je uit op een ontdekkingsreis met een vaste groep van maximaal 15 personen:

je leert principes en praktische werkwijzen voor dialogisch leven, werken en co-creëren,

je ervaart diepgaand wat dialoog betekent voor jou en je maatschappelijk engagement,

  • je ontwikkelt handvatten voor het werken met dialoog in je eigen praktijk

je leert dialoog te hanteren als een veilige bedding voor een gesprek over moeilijke actuele vraagstukken in een context van toenemende polarisering,

  • je krijgt voldoende basis om eventueel nadien een opleiding als dialoogprocesbegeleider aan te vatten (start voorjaar 2023).

Dialoog-gesprekken wordt begeleid door Kees Voorberg, dialoogprocesbegeleider en mede-oprichter van het Dialoog Netwerk Nederland. Hij schreef samen met Eelco de Geus het boek In dialoog dat voorjaar 2022 in een herwerkte uitgave bij Waerbeke verscheen.

Reacties

{Stilte en veranderbereidheid liggen aan de basis van dialoog. Door samen te oefenen krijg je meer inzicht in (je eigen) denkprocessen. Dit leidt niet alleen tot een beter begrip van meningsverschillen, maar ook tot verandering in denken en gedrag. Hierin samen oefenen zou wel eens een weg kunnen zijn naar een samenleving met meer begrip en vaardigheid in het omgaan met verschillen.
C.T.
{

Het dialoogtraject heeft mij geleerd om in gesprek te gaan vanuit een onderzoekende, vragende houding. Een houding van niet-weten waar antwoorden uit stilte geboren worden, waar verschillen welkom zijn en we eigen leiderschap bij elkaar aanmoedigen.

M.B.
{

Hoewel ik heel bekend ben met vormen van spreken en luisteren die kunnen bijdragen aan verbinding heeft het ervaren van dialoog me écht verrast. Door middel van de dialoogvorm opent zich de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op het snijvlak van spreken en Zijn.

H.V.G.