Silence for Peace

Activiteiten

Stilte als luid klinkend statement

Sit-in’s als ode aan de vrede

Silence for Peace is een vredesinitiatief te midden van oplopende spanningen en toenemende conflicten. De eerste editie van Silence for Peace vond plaats in Brussel na de aanslagen in 2016. Verschillende bedrijfsleiders en organisaties bundelden de krachten om een duidelijk zichtbaar signaal van vrede te brengen in de publieke ruimte. In de jaren nadien volgden er edities in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen, … steeds met dezelfde stille vredesboodschap.

Silence for Peace in een stille sit-in. Mensen spreken af om samen te gaan zitten op een druk bezocht plein midden in de stad. De vlaggen en banners van Silence for Peace maken hen goed zichtbaar. Vrije stoelen worden klaargezet zodat iedereen die wil kan aansluiten voor korte of langere tijd. Enkele Silence for Peace vrijwilligers geven een woordje uitleg aan geïnteresseerde voorbijgangers. Jong, oud, diverse culturen, religies, achtergronden en talen. In de stilte worden verschillen overstegen. Silence for Peace is een maatschappelijk statement, een ode aan de vrede. Soms wordt de sit-in voorgegaan of afgesloten door andere verbindende stille activiteiten die het hele gebeuren versterken.

Waerbeke ondersteunt burgerinitiatieven en organisaties die een stille sit-in willen organiseren in hun stad of gemeente. We stellen het nodige materiaal ter beschikking en helpen met de voorbereiding en communicatie van het event. Hiervoor hebben we een handig draaiboek klaar.

Interesse om een Silence for Peace sit-in te organiseren? Contacteer ons dan minstens 4 maanden vooraf.

stilte brengt vrede in jezelf
en in de wereld
vrede begint in het hart van ieder mens

stilte die je verbindt
met de wereld
met de ander

stilte die ruimte schept
voor nieuwe mogelijkheden

Impressie voorgaande evenementen