Stilte in de klas — nieuw boek

by | 15 sep 2022 | Nieuwsberichten

“De artistieke benadering kan inspi­ratie bieden voor een pedagogische kijk op stilte in de klas en op school. Niet om kinderen op een auto­ritaire manier in het gareel te houden, wel om hen op een activerende manier te bevrijden. Stilte kan het onderwerp worden van gesprekken en oefeningen. Leerkrachten en leerlingen kunnen samen overlopen hoe stilte in hun school en klas aan bod komt en hoe ze er zelf verder mee aan de slag willen gaan.”

Binnenkort verschijnt het boek Stilte in de klas: een geschiedenis van de pedagogische omgang met stilte op school van academicus Pieter Verstraete. Aan de hand van niet eerder ontgonnen archiefmateriaal verkent hij hierin de geschiedenis van de pedagogische betekenis van stilte. 

Je kan het boek gratis downloaden. Lees een artikel over het boek in De Standaard.