Stilte en veranderbereidheid liggen aan de basis van dialoog. Door samen te oefenen krijg je meer inzicht in (je eigen) denkprocessen. Dit leidt niet alleen tot een beter begrip van meningsverschillen, maar ook tot verandering in denken en gedrag. Hierin samen oefenen zou wel eens een weg kunnen zijn naar een samenleving met meer begrip en vaardigheid in het omgaan met verschillen.