Stilte en veranderbereidheid liggen aan de basis van dialoog. Door samen te oefenen krijg je meer inzicht in (je eigen) denkprocessen. Dit leidt niet alleen tot een beter begrip van meningsverschillen, maar ook tot verandering in denken en gedrag. Hierin samen oefenen zou wel eens een weg kunnen...

Read More

Het dialoogtraject heeft mij geleerd om in gesprek te gaan vanuit een onderzoekende, vragende houding. Een houding van niet-weten waar antwoorden uit stilte geboren worden, waar verschillen welkom zijn en we eigen leiderschap bij elkaar aanmoedigen.

Read More

Hoewel ik heel bekend ben met vormen van spreken en luisteren die kunnen bijdragen aan verbinding heeft het ervaren van dialoog me écht verrast. Door middel van de dialoogvorm opent zich de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op het snijvlak van spreken en Zijn.

Read More