Algemene Voorwaarden

 1. Aanvaarding en geldigheid
 2. Bedrijfsidentificatie
 3. Productinformatie en prijzen
 4. Communicatie en advies
 5. Bevestiging
 6. Betaling
 7. Levertijden en voorraad
 8. Verzending
 9. Overmacht
 10. Garantie
 11. Naverkoop en klachten
 12. Retourneren en ruilen
 13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling
 14. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

 

 1. 1. Aanvaarding en geldigheid

  De klant dient de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

2. Bedrijfsidentificatie

Deze website is een realisatie van Waerbeke vzw (Waarbekeplein 19, 9506 Waarbeke, ondernemingsnummer 0479.364.003, tel: +32 (0)54 24 57 54, e-mail: info@waerbeke.be. Sinds 2011 is Waerbeke door de Vlaamse overheid officieel erkend als sociaal-culturele beweging. Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust, ruimte in Vlaanderen (en Brussel). Door sensiblisering via allerhande campagnes, acties en een vormingsaanbod wil Waerbeke bijdragen tot meer maatschappelijke bewustwording.

3. Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren. We zullen u in zo’n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4. Communicatie en advies

De verkoop van producten op de webshop van Waerbeke vzw gebeurt elektronisch. U geeft Waerbeke vzw bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. Waerbeke vzw mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbindt u zich ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan u ons voorafgaand aan uw aankoop om advies vragen. We zullen u zo snel mogelijk over de voor u meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of uw andere vragen beantwoorden.

5. Bevestiging

Indien uw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvangt u na uw bestelling per kerende een e-mailbevestiging van uw opdracht. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat u heeft besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via info@waerbeke.be.

6. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, kan de klant direct bij bestelling betalen.
Op deze pagina vindt u de betaalmogelijkheden die we u bieden.

7. Levertijden en voorraad

Uw bestelling wordt, na ontvangst van uw betaling, binnen 10 werkdagen door Bpost op het doorgegeven adres bezorgd. Bij afwezigheid wordt uw pakket een tweede keer aangeboden. Zendingen via Bpost kan u na herhaalde afwezigheid gedurende 3 weken in uw postkantoor ophalen. De voorwaarden van Bpost zijn op onze leveringen van toepassing.
Mocht een product onverhoopt niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wanneer u besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 10 werkdagen terug op uw rekening en annuleren wij uw opdracht.

Elektronische producten worden in principe automatisch geleverd via mail in uw mailbox waarlangs u de mogelijkheid krijg het product te downloaden.

8. Verzending

Bij bestellingen binnen België en Nederland berekenen wij de verzendkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het bedrag van de totaalbestelling. Per pakket van maximaal 2 kg wordt 10 euro aangerekend als tussenkomst in de verzendkosten, voor pakketten van 2-10 kg 12 euro, pakketten 10-30 kg 20 euro. In uitzonderlijke gevallen kan er door ons voor gekozen worden om af te wijken van bovenstaande werkwijze. U wordt hierover geïnformeerd. Voor leveringen naar andere landen worden de kosten berekend i.f.v. de toepasselijke posttarieven. We informeren u hierover waarna u uw akkoord geeft en de levering uitgevoerd kan worden.
Voor elektronische goederen worden geen order- of leverkosten aangerekend.

9. Overmacht

Waerbeke vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.
Hieronder vallen ook leveringsproblemen bij leveranciers en externe goederentransportdiensten, die de leveringsafspraken tussen Waerbeke vzw en de klant doorkruisen.

10. Garantie

Op al uw aankopen ontvangt u, indien van toepassing, de gebruikelijke fabrieksgarantie, dezelfde garantie die u heeft in een fysieke winkel. 

11. Naverkoop en klachten

Heeft u klachten of vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die vindt u onder artikel 2 bedrijfsidentificatie. We zullen steeds trachten u zo snel mogelijk te helpen.

12. Retourneren en ruilen

Koopt u iets via internet, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum. In die tijd kunt u het gekochte product zonder opgave van reden terugsturen. De portokosten voor het terugsturen van de artikelen dient u zelf te betalen.
Ruilen van een artikel kan binnen 14 dagen. U dient het artikel altijd gefrankeerd naar ons terug te zenden. Ongefrankeerde terugzendingen worden geweigerd. Voor een ruiling vanwege een klacht (schade aan het artikel of onjuist artikel) over het ontvangen artikel betaalt Waerbeke vzw de leveringskosten. Voor alle andere soorten ruilingen worden de bezorgkosten in rekening gebracht.

De verzakingstermijn waarvan sprake in het vorige lid is niet van toepassing bij elektronische goederen. Deze worden u immers meteen geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd. Uw bestelling is dus, voor zover ze betrekking heeft op elektronische goederen, niet herroepbaar.

Onjuist verzonden artikelen, onvolledige zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met u opnemen en duidelijk aangeven hoe we e.e.a. zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.

Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt zijn of die geopend en daardoor verpakkingen evt. vervormd of besmeurd zijn, zulks ter beoordeling van Waerbeke vzw. Bewaar de originele onbeschadigde verpakking van de artikelen, bewaar de originele factuur, verwijder geen labels en zorg voor een goed beschermende verpakking bij een eventuele retourzending of ruiling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, gebeurt dat uiterlijk binnen 14 dagen.

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Waerbeke vzw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Waerbeke vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Waerbeke vzw blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Heeft uw klacht betrekking op producten of diensten die u online heeft gekocht? Dan kan u zo gewenst gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution).
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Brussel bevoegd.