Waerbeke header zonder titel 2

Zorg voor luwteplekken in Gent

Luwteplekken_persmomentStad Gent lanceerde zopas een oproep: neem deel aan de publieksbevraging rond Gentse luwteplekken. Het stadsbestuur wil de komende jaren werk maken van het behoud en de versterking van stedelijke rustpunten. Als deelnemer kan je melden wat je favoriete rustige plekjes zijn en hoe ze verbeterd kunnen worden. De publieksenquête loopt tot de Dag van de stilte op zondag 29 oktober. Het onderzoek van het architectenduo Peymen-Jellema naar verstilling en rust in de stad, met Gent als studiegebied, vormt de basis voor de campagne. Peymen-Jellema ijkte de term luwteplek en identificeerde een aantal ruimtelijke kwaliteiten die de beleving van zo een karaktervolle plek bepalen. Naast de bijdrage van Peymen-Jellema liet Gent zich voor haar pionierswerk ook inspireren door Waerbeke. Eind vorig jaar was Waerbeke nog in Gent met haar trefdag 'Stilte in de stad, hoe doen we dat?'

foto: persmoment met schepen Tine Heyse en architect Geert Peymen op woensdag 21 juni jl.

neem ook deel aan de enquête klik hier

Stille ruimtes – ook in openbare gebouwen

Stille ruimte VO 1 lr

Openbare ruimtes zijn van iedereen: stadspleinen, postgebouwen, kantoren, scholen, ziekenhuizen… In een tijd waar versnelling en rendement, efficiëntie en nut de toon voeren, staan ook zij voortdurend onder druk. Toch is de laatste tijd een kentering merkbaar. Overheden en beheerders spelen in op de nood aan stilte, rust en ruimte. Zo zijn in AZ Groeninge in Kortrijk (2014) en AZ Jan Portaels in Vilvoorde (2016) stemmige stille plekken ingericht waar je – los van welke levensbeschouwing ook – terecht kunt. Ook het departement Kanselarij en Bestuur beschikt sinds een jaar over een stille ruimte voor het personeel in het administratieve hoofdgebouw in Brussel, net zoals sommige scholen en de meeste universiteiten in Vlaanderen. Het zijn plekken waar je even tot rust of tot bezinning kunt komen. Haar persoonlijke ervaring met stille ruimtes beschrijft Kristien Bonneure in deze recente column: ‘Genezen doe je toch in alle rust’.

Tussen rust en rusteloosheid – column Ton Lemaire

Foto Ton LemaireIn het kader van de Maand van de Filosofie en het Feest van de Filosofie in Leuven gaf Ton Lemaire op 1 april jl. een lezing in het STUK. Hij stelde de tekst ervan ter beschikking als Waerbeke-column. Een inspirerend betoog waarin de moderne rusteloosheid een plaats krijgt in een veel breder historisch perspectief! Ton Lemaire is een Nederlandse cultureel antropoloog en cultuurfilosoof. Hij wordt veelal gezien als een radicaal groen denker. Zijn bekendste werken zijn De tederheid, Filosofie van het landschap en Over de waarde van culturen. Hij is vooral geïnspireerd  door Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus en Claude Lévi-Strauss.

Stilte als vormend moment – column Hans Van Crombrugge

hansvancrombruggeIn deze tijd hebben we amper ruimte voor innerlijke stilte. Zelfs in het onderwijs is die cultuur niet langer aanwezig. We kennen hooguit de gespannen stilte bij bepaalde lesactiviteiten. Toch kan stilte ruimte scheppen voor contemplatie, reflectie en kennisoverdracht. In deze column gaat Hans Van Crombrugge – als pedagoog en onderzoeker verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee, Brussel – in op een pedagogie van de stilte.

 

 

Lezing Joke Hermsen in Flagey: dinsdag 2 mei

Foto Joke Hermsen webIn haar boeken Stil de tijd en Kairos, een nieuwe bevlogenheid gaat de Nederlandse filosofe Joke Hermsen dieper in op het fenomeen van de tijd. In haar laatste boek vergelijkt ze Chronos – de god van de praktische, meetbare (klok)tijd – met zijn kleinzoon Kairos – de god van ‘het juiste ogenblik’. Hermsen is op dit moment curator van de tentoonstelling Kairos Castle die loopt van 1 april t/m 18 juni in het Kasteel van Gaasbeek. Met deze expo toont zij het Kasteel van Gaasbeek als een plek waar  die verstilde tijd ervaren wordt. Met een aantal kunstenaars gaat zij op zoek naar sporen van deze ‘Kairos-tijd’. Met woord en beeld, klank en kleur zetten ze aan tot bezinning, bezieling en beweging.

In het kader van deze tentoonstelling houdt Joke Hermsen op 2 mei, in samenwerking met Flagey en Waerbeke, een lezing met als titel Pluk de eeuwigheid in het ogenblik. Zij biedt hierin een alternatief bieden voor de verstarring van de maatschappij ten voordele van inspiratie, bevlogenheid, enthousiasme en een nieuw begin.

De expo Kairos Castle ligt in het verlengde van In Between, het belevingsparcours dat Waerbeke in samenwerking met het Kasteel van Gaasbeek en het Agentschap voor Natuur en Bos in 2013 realiseerde.

waar? Flagey, Studio 1, Heilig-Kruisplein, 1050 Brussel | wanneer? dinsdag 2 mei om 20.15 u. | tickets? €11, reductietarief €9, te koop op www.flagey.be

Koen Van Synghel inspireert: zaterdag 18 maart in Waarbeke

KoenVansynghelOp verschillende niveaus wordt nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken in Vlaanderen. Soms worden ze aan de eredienst onttrokken en krijgen ze een zinvolle herbestemming. Die oefening is nu aan de orde voor de kerk in Waarbeke, tegenover het Waerbekehuis. Vanuit de dorpsraad kwam de wens om de kerk te herbestemmen tot urnebegraafplaats. Begin dit jaar gaf het stadsbestuur van Geraardsbergen hierop een positief advies. Voorafgaand aan haar Algemene Vergadering nodigt Waerbeke vzw iedereen uit voor een inspirerende ochtendbijeenkomst met architect Koen Van Synghel. Hij is ervaringsdeskundige op het vlak van herbestemming van kerkgebouwen.

waar? Sint-Amanduskerk (Waarbekeplein 19, Waarbeke) | wanneer? zaterdag 18 maart om 10u | meer info? klik hier.

Simplify Life Inspiratiedag: bijdrage Waerbeke

logo netwerk bewust verbruikenOp zondag 12 februari vond onder grote belangstelling de Simplify Life Inspiratiedag plaats. De collega's van het Netwerk Bewust Verbruiken organiseerden in Cultuurcentrum De Ploter (Ternat) een veelzijdig programma: met een inspiratieshow, films en workshops boden zij de bezoekers een gevarieerd aanbod. Waerbeke-stafmedewerker Joris Capenberghs sprak op de inspiratieshow over ‘vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan’. Aan het eind van de middag konden de bezoekers ‘Wandelen met Waerbeke’, op zoek naar frisse lucht en rust. Joris’ TED-talk lees je hier.

In memoriam John Berger (1926-2017) - column Joris Capenberghs

John Berger

Op 2 januari overleed de Britse schrijver-activist John Berger op 90-jarige leeftijd. Hij beschouwde zich vooral als een verteller die – onafhankelijk van elke ideologie of instelling – spreekt in naam van wie veelal geen stem heeft. Bergers imposante oeuvre – essays, romans, theater, films, tv-programma’s – getuigt van een grote maatschappelijke betrokkenheid en nodigt de lezer of kijker uit tot kwaliteitsvolle aandacht. Joris Capenberghs leest terug.

Over het opzoeken van stilte - column Joost Callens

Joost Callens klein

Als column verschijnt deze maand een inkijkje in de persoonlijke stiltepraktijk van een CEO. In Over het opzoeken van stilte doet Joost Callens van bouwondernemingen Durabrik Group openhartig verslag van de belangrijke rol van stilte in het optimaal uitoefenen van verantwoord leiderschap. Regelmatig stilte opzoeken is een bewuste keuze, het voedt de innerlijke bron, leert je luisteren en houdt je leven beter in balans. Zijn conclusie: stilte een vaste plaats geven in je dagelijks functioneren schept de ruimte waarin ook anderen zich kunnen ontplooien.

Rüdiger Safranski inspireert: zondag 29 januari in Flagey

Niet te missen! In 2017 organiseert Flagey een reeks inspirerende zondagochtenden in het gezelschap van bevlogen denkers. Tijdens de eerste ontmoeting op zondag 29 januari deelt de vooraanstaande Duitse filosoof Rüdiger Safranski zijn inzichten over hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden. Met onze moderne communicatiemiddelen lijken we de tijd naar onze hand te kunnen zetten: we kunnen van elk moment nú maken. Maar daarmee offeren we ook iets op, iets wezenlijks: het hóórt tijd te kosten om een ervaring te verwerken en als die tijd er niet is, wordt de ervaring steeds minder waard. Safranski houdt een virtuoos pleidooi voor aandacht en bezinning en toont in zijn nieuwste boek ‘Tijd’ aan dat dit klassieke thema met de dag relevanter wordt. Klik hier voor meer informatie & tickets.

Subcategorieën