Header Website 20160311

bronhuis dender-marke

LEADER-project 2020-'22 • Uit liefde voor de streek

Het LEADER-project dat Waerbeke vzw indiende, werd begin 2020 goedgekeurd. Het gaat om de realisatie en inrichting van een portaal voor bewoners en bezoekers in de oude pastorie (Waerbekehuis) van Waarbeke (Geraardsbergen), in het hart van het Stiltegebied Dender-Marke.

Het project wil bijdragen aan gemeenschapsvorming tussen buurtbewoners, verenigingen, openbare besturen (stad, provincie, Vlaanderen) en bezoekers van het omliggende landschap en stiltegebied.

Waerbeke zet de komende jaren met diverse partners in op de ontwikkeling van dit verbindend initiatief. Het project bouwt verder op de Waerbeke Conferentie 2019. Voor een terugblik: klik hier.

Vanuit haar liefde voor de streek wil Waerbeke met dit opzet bijdragen aan meer sociale cohesie, voorbij drukte en polarisatie. Ervaringen uit dit pilootproject kunnen tot inspiratie dienen voor maatschappelijk vernieuwende projecten elders in Vlaanderen.

 

 Wim Schrever 44

 

Klik hier voor een samenvatting van het goedgekeurde LEADER-dossier en een actuele lijst van partners.

Klik hier voor een voorstelling van het project op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Heb je interesse in dit project? Wil je ook meewerken? Meld je hier.

 

Bronhuis Dender-Marke komt tot stand met de steun van

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

CVBA banner2

Eindbeeld trailer 1692 lr

... en activiteiten via UITdatabank