Klimaattuin - Bronhuis

Projecten

Project: Biodivers groen

klimaatrobuust en budgetvriendelijk

Tuinen en openbaar groen bieden nog veel potentieel om de biodiversiteit op het Oost-Vlaamse platteland te verhogen. De professionele groensector (nl. gemeentelijke groendiensten, landschaps- en tuinarchitecten en tuinaannemers) is klaar om een transitie te maken naar meer biodiverse inrichting van groenzones en tuinen, maar is nog op zoek naar kennis en kosteninschattingen om dit in de praktijk te realiseren.

Het project ‘Biodivers groen’ met ondermeer een klimaattuin voor het Waerbekehuis speelt hierop in door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond biodiverse beplanting voor ontwerp, aanleg en beheer te bundelen en uit te wisselen, en actief te implementeren bij de professionele Oost-Vlaamse groensector en hun stakeholders (siertelers, projectontwikkelaars, ontwerpbureaus en de onderwijsopleidingen).
Via demonstratieve groenzones, een beslissingsmatrix, een rekentool voor beheer en aanlegkosten, vormingen en virtuele rondleidingen krijgen groenvoorzieners tools om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Promotor: Proefcentrum voor Sierteelt vzw
Copromotoren: Vereniging voor Openbaar Groen, Erasmushogeschool Brussel (Kenniscentrum Tuin+)
Begindatum: 1 januari 2022
Einddatum: 30 juni 2024