Visie

Waerbeke is de sterkhouder van een brede maatschappelijke beweging van initiatieven en praktijken rond stiltebeleving in Vlaan­de­ren en Brussel.

Te midden van een voornamelijk op productie, consumptie en versnelling gerichte maatschappij leidt stilte naar verdieping, eenvoud en onthaasting, en legt zo de basis voor duurzaam samenleven. We bieden hiermee een tegengewicht aan de dominante cultuur van versnelling en vermarkting die leidt tot het opbranden van mens en aarde.

Ruimte voor stilte

Samen maken en koesteren we plekken waar het stil is en we tot rust kunnen komen.

We dragen bij aan de transitie naar een duurzame samenleving door het onder de aandacht brengen van het belang van ruimte voor stilte voor de huidige en de toekomstige generaties. We willen de beleving en waardering van stilte met zo veel mogelijk betrokkenen koesteren. We initiëren en versterken lokale initiatieven die stilte ter harte nemen.

Het belang van toegang tot stille gebieden wordt steeds breder erkend door Vlaams en Europees beleid. Ruimte voor stilte is een voorwaarde voor leefkwaliteit. We ijveren voor de herwaardering en vrijwaring van stiltegebieden en luwteplekken. 

Fysieke, uitwendige stilte is voor velen een opstap naar innerlijke stiltebeleving. Akoestische stilte is weliswaar meetbaar, maar de werking blijkt pas na persoonlijke beleving ervan. Stilte is een publiek goed, een commons, die ons allen aanbelangt.

Cultuur van stilte

Door voldoende stilte en rust te ervaren, blijven we dicht bij onszelf, vinden we elkaar en kunnen we goed samenleven.

We dragen bij aan de transitie naar een duurzame samenleving door het onder de aandacht brengen van het belang van ruimte voor stilte voor de huidige en de toekomstige generaties. We willen de beleving en waardering van stilte met zo veel mogelijk betrokkenen koesteren. We initiëren en versterken lokale initiatieven die stilte ter harte nemen.

Het belang van toegang tot stille gebieden wordt steeds breder erkend door Vlaams en Europees beleid. Ruimte voor stilte is een voorwaarde voor leefkwaliteit. We ijveren voor de herwaardering en vrijwaring van stiltegebieden en luwteplekken. 

Fysieke, uitwendige stilte is voor velen een opstap naar innerlijke stiltebeleving. Akoestische stilte is weliswaar meetbaar, maar de werking blijkt pas na persoonlijke beleving ervan. Stilte is een publiek goed, een commons, die ons allen aanbelangt.

Stilte als creatieve bron

Stiltebeleving voedt creativiteit en helpt ons bij het vinden van zin in het leven.

De gekende Westerse zingevende kaders zijn grotendeels weggevallen. We ervaren een uitputtende druk en leegte die samengaat met een op consumptie gerichte maatschappij en we zijn vervreemd van de natuur en van ons eigen lichaam. Veel mensen voelen zich verloren en zoeken naar nieuwe zingeving.

De verwijzing naar innerlijke stilte is terug te vinden in alle tradities en culturen. Stiltebeleving kan ons helpen bij het vinden van richting, betekenis en verdieping los van dwingende ideologische kaders. Stilte is een gastvrije, open ruimte in de samenleving, stilte is van iedereen.

Nieuwe universele en eclectische rituelen duiken op en krijgen opnieuw een plaats in de samenleving. Rituelen leren ons omgaan met dat wat het gewone leven overstijgt.

Diverse vormen van artistieke expressie geven uitdrukking aan de inspirerende bronwerking van stilte. Kunstenaars getuigen over hoe hun werk ontstaat vanuit openheid. Een nieuwe creatie vanuit de stille wit-ruimte.

Stiltewiel

Waerbeke is de sterkhouder van een brede maatschappelijke beweging van initiatieven en praktijken rond stiltebeleving in Vlaan­de­ren en Brussel. Het stiltewiel maakt zichtbaar welke creatieve mogelijkheden stilte zoal biedt binnen diverse beleidsdomeinen. Zo draagt haar helende kwaliteit bij aan ieders welzijn. Stilte als akoestische en ecologische kwaliteit kan dan weer aanleiding geven tot initiatieven op het vlak van leefmilieu, ruimtelijke planning, mobiliteit en gezondheid. Het stiltewiel is de ruimte waarin de kwaliteiten die uit stiltebeleving voortkomen, tot concrete uitdrukking komen.

“Laat ons eerst de natuurlijkheid van een omgeving – haar ‘genie’ en, waarom niet, haar stilte – herkennen en erkennen. Het is er. Een stil kapelletje langs een gewone weg. Een groep hoge bomen, in stilte gegroeid. Een eenvoudige hoeve. Een klein dorp verborgen in de prachtige glooiingen van een historisch landschap. Een dorpskern waar rust primeert op voorbijgaand verkeer. Een begijnhof of een museum in een drukke stad. Het zijn fundamenten van een omgeving die men kan negeren of waarop een verlicht initiatief verder kan bouwen.”
— Maciej Mycielski, ruimtelijk planner

“Met enkele mensen samenkomen in stilte geeft een extra dimensie aan ontmoeting en verbondenheid. Je deelt iets met elkaar. Woordenloos.” — Ilse Van Gorp, projectmanager Blenders

“Een goede beslissing kan een verzoenend effect hebben en alle betrokkenen tot inzicht brengen dat recht geen kwestie is van winnen of verliezen. Deze bewustwording gedijt niet in het lawaai van tegen elkaar botsende meningen en het eigen grote gelijk, maar wordt gevoed door de stilte en door gelijkmoedigheid.”
— Luc Daeleman, openbaar aanklager