Header Website 20160311

wie is wie

Waerbeke vzw


TEAM


18 06 25 portret Dirk croppedDirk Sturtewagen (coördinator) doorliep als cultuurwerker een veelzijdig traject op het raakvlak van kunst & cultuur, economie en overheid. Vanuit het hart van het Stiltegebied Dender-Mark op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bracht hij medio jaren ’90 de werking van Waerbeke op gang, waarbij hij 'stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit' zoekt te verbinden met ontwikkelingen binnen verschillende maatschappelijke sectoren en disciplines (op het vlak van o.m. leefmilieu, cultuur, gezondheid, welzijn, onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, justitie). Sindsdien fungeert hij als initiator en mentor van diverse projecten rond stilte- en rustbeleving in Vlaanderen en Nederland.

mail +32 (0)476 59 27 15

Greet Heylen

Greet Heylen (projectleider) is opgeleid als sociaal-cultureel werker en mindfulnesstrainer. Na enkele jaren engagement in de sociale sector kiest zij ervoor om zich voluit in te zetten voor maatschappelijke mogelijkheden in plaats van zich te richten op problemen. Greet bracht inmiddels verschillende duurzame burgerinitiatieven op gang zoals Netwerk Stadslandbouw Antwerpen en Wwoof Belgium vzw en stond mee aan de wieg van Transitie Vlaanderen vzw. Ze bleef zich bijscholen als coach, transitiemanager en groepsbegeleider. In 2016 richtte ze Broedwerk op waarmee ze pioniers van een nieuwe economie begeleidt en ondersteunt. Geïnspireerd door zijnsoriëntatie en heartintelligence, wil ze spiritualiteit weer erkennen in het dagdagelijkse leven. Vanuit Waerbeke stimuleert Greet een netwerk van praktijkgemeenschappen die bijdragen aan de integratie van stilte, rust en ruimte in de samenleving.

mail  +32 (0) 486 52 55 65

Ann VeeckmanAnn Veeckman (office medewerker) is al vele jaren actief in de cultuursector, eerst op lokaal niveau, daarna als zakelijk coördinator bij het steunpunt lokaal cultuurbeleid (nu: Cultuurconnect). Inmiddels zocht ze professioneel heel andere paden op. De liefde voor de stilte was er al heel lang. De ontdekking van meditatie als ondersteuning in een moeilijke periode, heeft deze alleen maar verdiept. Hoe kan het anders, als je aan den lijve het belang van de verbindende en verrijkende waarde van stilte en rust in een harde en hectische wereld hebt ervaren. Daardoor is er al lang een persoonlijke band met Waerbeke. Sinds begin 2018 zorgt zij voor administratief-organisatorische versterking van het team, heel blij op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de beweging.

mail  +32 (0) 486 37 17 20 


RAAD VAN BESTUUR


Portret GerolfGerolf T’Hooft (bestuurder-voorzitter) studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief in het boekenvak. Hij ontwikkelde zich van grafisch vormgever en specialist in boekproductie tot allround uitgever. Hij richtte in 1995 uitgeverij Asoka op die zich, in combinatie met de uitgeverijen Synthese en De Driehoek, ontwikkelde tot Milinda uitgevers. Gerolf is van meet af aan betrokken geweest bij de communicatie van Waerbeke vzw en sinds medio 2013 actief als stafmedewerker communicatie. In samenwerking met de sociaal-culturele beweging vraagt hij sinds 2016 met uitgeverij Waerbeke gericht aandacht voor het thema stilte, vertraging en duurzame herbronning en plaatst daarmee de groeiende stiltebeweging in de bredere bedding van de Grote Ommekeer, de wereldomvattende transitiebeweging naar een levenondersteunende samenleving.

mail  +32 (0)468 43 92 12

Foto Agnes klAgnes Pauwels (bestuurder-secretaris) heeft psychologie gestudeerd en is gepassioneerd door het avontuur van elke mens op zoek naar zichzelf. Werkzaam in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Eeklo heeft ze sinds 1976 de evolutie van de geestelijke gezondheidszorg van binnenuit kunnen mee volgen en eigen therapeutische vaardigheden steeds verder kunnen ontwikkelen. Door haar bijzondere interesse voor filosofie, pedagogie, ecologie en gezondheidszorg in het algemeen is het begeleiden van mensen steeds meer gegroeid naar een holistische benadering met specifieke aandacht voor existentiële vragen en noden. In ‘Acceptance and Commitment Therapy’ kan dit ten volle aan bod komen. Mindfulness en meditatie zijn hierin een belangrijk onderdeel. Dit toepasbaar en toegankelijk maken voor elke hulpvrager is telkens een nieuwe uitdaging. Stilte en rust is een basisvoorwaarde voor zelfreflectie en een bron om talenten en creativiteit steeds verder tot ontplooiing te brengen. De meest kwetsbare mensen in onze samenleving geven het signaal en de opdracht om samen met Waerbeke te blijven ijveren voor het behoud van stilte, rust en ruimte én het blijven bepleiten van kwaliteitsvolle aandacht voor elkaar.

mail

Paul VandenabeelePaul Vandenabeele (bestuurder-penningmeester). Studeerde af aan de UG in 1978 als landbouwkundig ingenieur, specialiteit Waters en Bossen. Was sinds 1981 werkzaam bij Vlaamse Overheid, eerst als hoofd van de dienst voor de Zoetwatervisserij, daarna als beheerder van het Visserijfonds en secretaris van de Hoge Raad voor de Riviervisserij, vanaf 2001 woudmeester voor Oost-Vlaanderen en sedert 2008 verantwoordelijk voor de Natuurinspectie. Sedert zijn jeugd is hij aangetrokken tot de zorg voor de aarde en koestert hij een verwondering voor de permanente instabiliteit van alle fenomenen en van leven in natuur en cultuur. Stilte, rust en ruimte zit in zijn DNA, dit thema is voor hem pluriform en niet ideologisch ingekleurd. Hij gelooft in de werkzaamheid van Waerbeke als een socio-culturele beweging die kwalitatieve activiteiten opzet die tendensen van voorbijgaande aard probeert te overstijgen. Binnen het bestuur volgt hij het zakelijk beleid op.

mail 

VirginiePlatteauVirginie Platteau (bestuurder) studeerde Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde in Leuven en Oxford en journalistiek in Louvain-la-Neuve. Ze gaf jarenlang les in Brussel. Ze is freelance cultuurjournaliste en schrijft voor o.a. De Lage Landen, Rekto:Verso, Tertio, Poëziekrant en Deus ex Machina. Al jaren is ze gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Voor studiedagen, hogescholen, verenigingen en galerieën geeft ze lezingen over kunst en stilte.

mail

Reinhilde PulinxReinhilde Pulinx (bestuurder) Reinhilde Pulinx (bestuurder) Reinhilde Pulinx, PhD, is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus University Rotterdam en de Hogeschool UCLL. Reinhilde werkt rond volgende onderzoeksthema's: diversiteit en inclusie, meertaligheid, onderwijs en sociale participatie. Zij schreef onlangs het boek 'Mindfulness in Superdiversiteit (Pelckmans Pro, 2019), waarin zij op zoek gaat naar de sociale dimensie van Mindfulness. Geboren in Zuid-Limburg, woont Reinhilde nu samen met haar gezin in Schaarbeek, Brussel.

 

mail

Marc ColpaertMarc Colpaert (bestuurder) studeerde Germaanse filologie en cultuurfilosofie. Als journalist heeft hij in de jaren tachtig vooral Z.O.-Azië leren kennen. Cultuur, zo bleek, was de vergeten dimensie in de ontwikkelingssamenwerking. Die ervaring heeft hem ertoe aangezet zich te blijven engageren voor veranderingsprocessen in zowel het middelbaar als het hoger onderwijs. Hij ontwikkelde een uitgesproken visie over de noodzaak én de mogelijkheid van een interculturele en inter-levensbeschouwelijke dialoog. Ze werd de grondslag voor cimic, de voortgezette opleiding Intercultureel Management aan Thomas More (Mechelen). Leermeesters in dat verband waren Emmanuel Levinas, Raimon Panikkar en Ivan Boszormenyi Nagy. Zijn boek ‘Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding: een sleutel tot intercultureel opvoeden’ (2007), wordt nog steeds sterk geapprecieerd. Sinds 9/11 vraagt hij bijzondere aandacht voor de verborgen schatten van de islamitische wereld. Marc engageert zich voor Waerbeke vzw omdat hij mee wil ijveren voor meer stilte, rust en ruimte in onze regio’s. Goed beseffend dat we lokaal moeten ageren, indien we de kleine planeet willen redden voor onze kleinkinderen. Hij verstaat stilte als een levenshouding.

mail


ALGEMENE VERGADERING


Sarah Avci

Kristien Bonneure

Marc Colpaert (bestuurder)

Emiel De Keyser (ere-voorzitter)

Carine De Wilde

Joke Flour

Els Janssens

Eric Lancksweerdt

An Macharis

Fanny Matheusen

Jan Mertens

Agnes Pauwels (bestuurder)

Virginie Platteau

Reinhilde Pulinx

Martin Ruebens

Danny Saerens

Iris Steen (ere-voorzitter)

Gerolf T'Hooft (bestuurder-voorzitter)

Vera Tessely

Merel Thijs

Christa Truyen

Koen Van Synghel

Paul Vandenabeele (bestuurder)

Kristin Vangeyte

Jean Vroemen

Danny Wildemeersch

Bart Wuyts

 

logo vlaanderen

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Please wait

CVBA banner2

WW header

... en activiteiten via UITdatabank