ik steun Waerbeke

 

Stilte is een kostbaar goed, zoals water, lucht, energie of ruimte.
Stilte is voorwaarde voor elk nieuw ontwikkelingsproces.
Stilte is een creatieve bron.

— uit: Waerbeke Cahier 1


De feiten liegen er niet om. Meer en meer mensen worden pijnlijk getroffen door de toenemende maatschappelijke druk(te). Op haast iedere vrije minuut van onze aandacht wordt beslag gelegd. De complexiteit van de wereld is overweldigend en maakt velen van ons moedeloos.

Gelukkig wordt dit probleem steeds breder erkend. De initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het herstel van een gezonder evenwicht schieten als paddestoelen uit de grond. Niet alleen van onderen op, maar ook de overheid is zich bewust van deze uitdaging.

Waerbeke conf2016 HS144 LRWaerbeke begon als een kleine groep pioniers, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een netwerk dat steeds meer mensen en organisaties motiveert zich actief in te zetten voor een gezonder levensritme vertrekkend vanuit stilte, rust en ruimte.

Ook u kunt zich aansluiten bij deze groeiende beweging! De middelen die Waerbeke van de overheid krijgt, zijn niet voldoende om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. Uw steun is daarom onmisbaar willen we duurzaam resultaten blijven boeken en werken aan een gezonde samenleving met voldoende aandacht voor rust en verstilling.

Steun de groeiende stiltebeweging! Help Waerbeke om stilte, rust en ruimte blijvend in de aandacht te houden door middel van inspirerende projecten en bijeenkomsten, het informeren van media en overheden, en het verbinden van verwante initiatieven. De vraag is urgenter dan ooit. Uw gift draagt concreet bij aan het behoud van onze leefkwaliteit.

Hartelijk dank om uw steun over te maken op IBAN BE92 5230 8039 8123 van Waerbeke vzw onder vermelding van “steun”.