samen werken aan leefkwaliteit

Als sociaal-culturele beweging die het thema 'stilte, rust en ruimte' als voorwaarde tot leefkwaliteit maatschappelijk aan de orde stelt, is Waerbeke met velen verbonden. Hieronder vindt u een (niet-exhaustief) overzicht van partners die affiniteit hebben met het bewegingswerk van Waerbeke en waarmee zij concreet samenwerkt.

'Stilte, rust en ruimte' gaat om veel meer dan de akoestische afwezigheid van lawaai of geluidsoverlast, het gaat om een basisvoorwaarde die in alle aspecten van het maatschappelijke en persoonlijke leven werkzaam is. Samen met haar partners voelt Waerbeke zich deel van 'de Grote Ommekeer' – een periode van ingrijpende transitieprocessen die zich vandaag wereldwijd en op uiteenlopende terreinen voltrekken. Klik hieronder op logo of projectnaam voor meer info.


Aifoon logo BIG RGBmet de Waerbeke Conferentie 2016 (thema: Stilte in de stad)


beyondthespoken     met de Waerbeke Conferentie 2015 (thema: Conflict & Compassie)


Bond Beter Leefmilieu vzw    


concertgebouw logo   

met het festival SLOW (36h) (2014) en de Waerbeke Conferentie 2014


 kasteelvangaasbeek                ANB 2 

met de tentoonstelling & het belevingsparcours In Between (2013)


Kwadraet      met de Waerbeke Conferentie 2016 (Gent)


Moment


NBV final color     met het project Simplify Life (2017)


provincie limburg   

samen met tal van andere Limburgse partners van het project Listening between the Sounds (2016)


          Antwerpen     

samen met diverse andere partners van het project Stiltegebied Kalmthoutse Heide en het publieksevent Dag van de stilte 2016 (Kalmthout & Essen)


 Pulse logo w     met o.m. de jaarlijkse Pulse Trefdag


logo pajottenland en zennevallei 01     rlva klein     Helix

met tal van initiatieven rond behoud en ontwikkeling van het Stiltegebied Dender-Mark (sinds 2000), i.s.m. de betrokken Vlaamse, provinciale en lokale overheden (Galmaarden, Geraardsbergen, Ninove) en met diverse kleinere partners


silenceforpeace logo 2017 rgb 900px   met jaarlijkse sit-ins op diverse plekken in Vlaanderen (Brussel, Kortrijk, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven)


Metanoia bzn     met Listening between the Lines (2016) en diverse workshops


Trage Wegen vzw     met o.m. de jaarlijkse Dag van de Trage Weg en het Sideways Festival (2012)


VLM Logo print enkel VLM     

in het kader van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg, het IPO-advies Stilte en rust als collectieve waarde (o.l.v. Waerbeke, 2011) en de begeleiding van STeRio (Stilte en Rust - Interdisciplinair Overleg, sinds 2013)


vormingplusantwerpen boven rgb    met o.m. het project De Stille Kempen (sinds 2007)


Citizenne    met o.m. het project bessst in Brussel (sinds 2011)


 vormingplus ob logo     met o.m. het project Dag van de stilte 2016


VLAD    met o.m. het project Cultuur kleurt buiten de lijntjes (2014-'16)

 


 Walk your talk  met de Waerbeke Conferentie 2017 en het project Silence for Peace