Bronstraat

o-bronstraat
€ 20,00 stuk

omvang: 120 p., geïll.
formaat: 21 x 26 cm
uitvoering: paperback
reeks: Waerbeke Cahier 4
uitgave: Waerbeke vzw, 2009
isbn: 978 90 808365 0 1
prijs: €20,-

Wat kunnen stilte en rust betekenen voor gezondheid en welzijn? Rond deze vraag vond eind 2008 een conferentie plaats aan de rand van het stiltegebied in Bornem. Opzet was om verantwoordelijken, initiatiefnemers en professionele zorgverleners uit diverse sectoren

te verzamelen voor een inspiratie- en exploratiedag. Stilte en rust staan los van de sfeer van therapie en medicalisering. Velen koesteren vandaag de waarde ervan in het eigen leven. Stilte laat zich niet herleiden tot een oplossing voor een probleem. Ze verbindt ons met eenvoud,

met onszelf en de anderen. Zo kunnen stilte en rust bijdragen tot ieders welbevinden en welzijn.

Bronstraat bundelt ervaringen en inzichten van enkele geëngageerde deskundigen. Ze koppelen de groeiende stilte- en rustwerking in Vlaanderen met het preventieve gezondheids- en welzijnsbeleid. Deze brede maatschappelijke, sensibiliserende beweging heeft zowel aandacht voor stilte en rust in de innerlijke ruimte als in de buitenruimte. Bronstraat is een inspiratiebron voor elke zorgverlener en voor de praktijkgemeenschap die overal in Vlaanderen – over de verschillende beleidsdomeinen heen – met stilte en rust aan de slag gaat.