Meditatie is heel eenvoudig

“Meditatie is heel eenvoudig. Het is gewoon gaan zitten en met je aandacht blijven bij wat er is. Wat je hoort hoor je, wat je ziet zie je, wat je voelt voel je, wat je denkt denk je. Wat er is, is er. Hou niets vast en hou niets af. Je kunt het niet goed doen en niet slecht doen. Je kan er niet in leren en niet in vooruit gaan. Wat er is kan op ieder moment anders zijn. Kennis en ervaring zijn hier irrelevant. In die zin kunnen er ook geen leraren of meesters zijn. Niemand is een autoriteit in wat hier en nu is.”

Ondoorgrondelijke stilte

Kunnen we neerzitten in een ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd, niet omdat we ons van het lawaai kunnen afsluiten maar omdat we het toelaten?

Wat je hart vervult

Priscilla heet ze. Een jonge vrouw die op de Galapagos werkt als natuurgids, op de plaats waar Darwin zijn belangrijke observaties deed. Waarom ze dit doet? Omdat haar familie in financiële problemen zat, heeft ze een opleiding gevolgd. Nu heeft ze een inkomen. Of ze veel over Darwin geleerd heeft? Zeker. Wat ze er van vindt? O, de evolutieleer gaat wel over die schildpadden hier, maar niet over ons, over de mens. Nee, dat is in tegenstrijd met wat er in de Kerk verteld wordt. En dan zegt ze: ‘Het scheppingsverhaal gaat over het hart, over datgene wat je ziel vervult. Dat vind ik veel mooier dan de evolutieleer.’

De stilte in de storm

Stilte in tijden van klimaatverandering. Wat zou dat kunnen betekenen? Het is niet de plek waar je naartoe vlucht om weg te zijn van het lawaai. Het is niet het zwijgende niet willen zien wat er op ons afkomt. Het is niet het sluiten van je ogen voor wat onze kinderen door hun ogen zullen zien. Het is de plek waar je de hoop in je handen houdt.

Stilte als voorwaarde voor actieve hoop • Waar rust de stilte?

Ik kreeg een vraag om na te denken over het belang of de betekenis van de stilte. Ik ben er nog mee bezig. Met dat nadenken. Het dreef mijn moeder wel eens tot lichte wanhoop, toen ik nog echt een klein jongetje was, tijdens het eten. Op de vraag wat en of ik wou eten, antwoordde ik – naar waarheid natuurlijk – dat ik nog moest nadenken.
Ik ben ondertussen een groot klein jongetje, en het is met dat nadenken niet echt veranderd. Nu ik elke dag voor mezelf kook, gaat de eetdialoog al wel een stuk soepeler. Er is enige wijsheid gekomen in mijn leven. Sommige gevechten met jezelf hoef je niet te blijven voeren. Met het ouder worden is de gulzigheid in mijn hoofd niet verminderd, maar nam wel het verlangen nog toe om even te mogen nadenken.

Hoop die de ogen niet sluit

Ik herinner me nog hoe ik was, niet eens twintig, en kwaad op de wereld, kwaad op de generaties voor mij. Omdat ze er zo’n knoeiboel van gemaakt hadden. Om die stomme kernraketten waartegen we gingen betogen. Om die stomme kernenergie, waarvan ‘ze’ het afvalprobleem zeker wel spoedig zouden ‘oplossen’. Om die schrijnende onrechtvaardige relaties tussen Noord en Zuid. Om het consumentisme (al weet ik niet of ik dat woord toen al kende). Om het gevoel van machteloosheid dat me door dat alles beknelde. Het gevoel dat ik misschien niet eens de kans zou krijgen om een volwaardig en lang leven uit te bouwen. Ik keek naar mijn grootvader, geboren in 1900, en probeerde die 65 jaar verschil tussen mij en hem in mijn hoofd toe te voegen, alsof ik daardoor mezelf wat kon wortelen in een tijd ‘voor het allemaal fout begon te gaan’.

Altijd verlof? Beheer je aandacht voor meer vitaliteit, niet je tijd

Nu de verlofperiode voor de meesten van ons achter de rug is, verschijnen in de bladen talloze tips voor het verlengen van ons vakantiegevoel of het vermijden van ‘vakantie-blues’. IDEWE, een dienst voor preventie en bescherming op het werk, concludeert uit haar onderzoek dat acht op de tien werknemers bij het hervatten van het werk last hebben van ‘vakantie-blues’. Hun advies luidt: langzaam beginnen, bewust nagenieten en vakantieverhalen uitwisselen met collega’s. Daarmee blijft de vakantie-mind-set behouden bij de overgang naar het werk.

Innerlijke vrede

We hunkeren naar stilte, maar hoe minder geluid er is, des te oorverdovender onze gedachten.

Hoe kunnen we het lawaai vanbinnen stillen? In mijn roman Cleaver (2006) bedacht ik jaren geleden een man, gewend aan krankzinnige drukte en gepraat. Op zoek naar stilte vlucht hij naar de Alpen en zoekt daar een huis boven de boomgrens – boven de lawaaigrens, bedenkt hij; een plek zo hoog, met zo’n ijle lucht, dat hij hoopt dat er helemaal geen lawaai zal zijn. Maar zelfs in Zuid-Tirol, 2500 meter hoog, hoort hij de wind tussen de rotsen huilen en het bloed in zijn oren kloppen. Zonder inbreng van zijn familie, collega’s en de media kakelen de gedachten nog luider in zijn hoofd. Zoals zo vaak gebeurt: hoe minder geluid er buiten is, hoe oorverdovender onze eigen gedachten.

We koloniseren onze open ruimte

We woekeren met onze oppervlakte en leggen er beslag op. Maar houden we genoeg ‘wilde’ plaatsen over, vraagt Virginie Platteau zich af.

Leven als een gans met trechters in de oren

Als we in de toekomst dichter bij elkaar moeten wonen, dan wordt het dringend tijd dat aandacht voor geluidshinder en akoestiek wordt opgenomen in de lastenboeken voor architectuur en stadsplanning. De belangstelling daarvoor is gering, blijkt uit een artikel in de reeks ‘Het land is luid’, terwijl er al heel wat expertise op dat vlak is. Bovendien neemt het belang ervan voor de levenskwaliteit in steeds drukkere steden alsmaar toe.

Kristien BonneureKristien Bonneure is VRT-journaliste. Ze werkte voor het radionieuws als presentator en buitenlandreporter, voor de cultuurwebsite Cobra en nu voor het Radio 1 - duidingsmagazine Bonus. De voorbije jaren zocht Kristien Bonneure zelf stilte-ervaringen op en sprak ze met vele stilte-experts. Dit resulteerde in het boek ‘Stil leven. Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden’ (Lannoo, 2014). 


 

Jan BossuytJan Bossuyt (1939), van opleiding burgerlijk ingenieur scheikunde en MBA Vlerick, was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Na het einde van zijn actieve loopbaan wijdt hij zich intens aan bewustwording en persoonlijke groei, en wil hij zijn kennis en ervaring delen met het bedrijfsleven en met iedereen die zoekt naar innerlijke verdieping. Jan Bossuyt is tevens auteur van diverse artikels en publiceerde twee boeken: 'De magie na overgave' en 'De haalbare utopie'.


 

Eric Boydens2Eric Boydens is arts, coach en mede-initiatiefnemer van Doctors4Doctors, een aanspreekpunt voor artsen in nood, een organisatie waar artsen zorg opnemen voor elkaar. Hij begeleidt al vele jaren patiënten met burn-out.

 


 

Joost Callens kleinJoost Callens is CEO en samen met zijn zus eigenaar van Durabrik Group, een bouwonderneming met 50 jaar ervaring. Hij is tevens voorzitter van de Federatie Woningbouwers binnen de Confederatie Bouw en lid van verschillende raden van bestuur. De jongste jaren treedt Joost Callens steeds meer naar voor als exponent van een nieuw soort leiderschap. Hij is ervan overtuigd dat leidinggevenden niet alleen het recht hebben, maar ook de plicht om in de spiegel te kijken, en om niet bang te zijn om voor hun kwetsbaarheid of onzekerheid uit te komen. In zijn boek De kwetsbare leider, bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (LannooCampus, 2015) doet hij het relaas van zijn zoektocht naar authentiek leiderschap. Aanleiding voor zijn getuigenis is een Noordpoolexpeditie die hem confronteerde met de fragiliteit van de mens. Die kwetsbaarheid durven erkennen is tegelijk een bron van kracht, creativiteit, daadkracht en energie die tot successen kan leiden. Joost Callens is een sterk pleitbezorger van de waarde van stilte, rust en ruimte in het leven van alledag, zowel in de privésfeer als op het werk. Lees bijvoorbeeld deze vrije tribune naar aanleiding van de Dag van de stilte (De Tijd, 26 oktober 2016). In 2016 stond hij mee aan de wieg van het sociaal experiment silence for peace dat stilte als ontbrekende stem binnenbrengt in het maatschappelijke debat.


 

Joris Capenberghs2Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij beweegt zich - als wandelaar, publicist, vertaler en curator - op het snijvlak van landschappen, erfgoed, artistieke expressie en natuurbeleving. Hij is o.a. docent bij Amarant, Vormingplus en Davidsfonds Academie. In 2018 vertaalde hij voor Waerbeke het boek Ode aan het wandelen van de Franse antropoloog David Le Breton. 


 

Marc ColpaertMarc Colpaert is van opleiding germanist en cultuurfilosoof. Hij schreef lange tijd voor het tijdschrift Wereldwijd, met de focus op Azië, en is medeoprichter van de voortgezette opleiding rond interculturaliteit, CIMIC, in de hogeschool Thomas More, Mechelen. Auteur van het boek ‘Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden.’ Hij zocht aansluiting bij de kunstwereld en creëerde met cineasten een artistieke dialoog tussen Goethe en Hafez in ‘Diwans.org’. Momenteel is hij bestuurder van Waerbeke vzw.


 

Els Janssens 10Els Janssens studeerde woordkunst (Lemmensinstituut), literatuurwetenschappen (Open Universiteit) en niet-westerse wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is als docente verbonden aan LUCA Drama en aan de KSO-opleiding Woordkunst-Drama van het Lemmensinstituut. Ze is als bestuurslid en docente comparatieve filosofie verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen waar ze het werk van wijlen prof. em. Ulrich Libbrecht verder zet. Zij is tevens voorzitter van het Libbrechtgenootschap. Els legt zich toe op tekstanalyse in functie van een artistieke verwerking. Daarnaast specialiseert zij zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Zijn denkmodel biedt inzicht in de veelheid van wereldbeelden die zich in uiteenlopende culturen en disciplines hebben ontwikkeld. Els ziet zowel in kunst als in comparatieve filosofie de mogelijkheid om ons westers denkparadigma te doorbreken en andere dimensies te ontwikkelen.


 

Eric LancksweerdtEric Lancksweerdt is hoofddocent Universiteit Hasselt en praktijkassistent Universiteit Antwerpen. Voorheen was hij jarenlang actief als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. www.ontwikkelingsgerichtrecht.be


 

Foto Ton LemaireTon Lemaire is een Nederlandse cultureel antropoloog en cultuurfilosoof. Hij wordt veelal gezien als een radicaal groen denker. Zijn bekendste werken zijn De tederheid, Filosofie van het landschap en Over de waarde van culturen. Hij is vooral geïnspireerd door Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus en Claude Lévi-Strauss.


 

Edel MaexEdel Maex is psychiater en een van de grondleggers van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in de Lage Landen. Hij begeleidt meditatiesessies, houdt lezingen en schreef tal van boeken over dit thema. Al meerdere jaren leidt hij een eigen zengroep in Antwerpen.


 

Jan Mertens werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en is o.m. ook actief in de denktank Oikos.

Foto Jan Mertens


 

Katharina Mullen zet zich in voor vitaliteit van mensen van alle leeftijden, in het bijzonder in de context van hun werk. Zij schrijft over bronnen van energie, zoals mindfulness, beweging, rust, dialoog, verbondenheid, vreugde en leiderschap. Zij combineert verschillende disciplines tot een holistische aanpak en gaat samenwerkingen aan met collega’s die het palet van perspectieven vergroten. Zij stelt haar kennis en inzichten ter beschikking in de vorm van trainingen, mentorschap, personal coach en organisatieadviseur. Zij richt zich op het ontwikkelen van vitaliserend leiderschap en op het voorkomen van burn-out, bore-out en drop-out. Als stichter en voorzitter van vzw ALIVE-dialogue brengt zij leidinggevenden bijeen om te dialogeren volgens de inzichten van David Bohm. Zij is mede-stichter van vzw MOMENT, de Belgische vereniging voor mindfulness-trainers, -onderzoekers en -practitioners.
Meer info: www.bevital.eu

Foto Katharina Mullen


 

Tim ParksDe gerenommeerde Britse schrijver, vertaler en academicus Tim Parks brak internationaal door met de roman Europa, genomineerd voor de Booker Prize. In zijn recente werk focust hij op stilte en meditatie, ziekte en gezondheid. Zijn roman De dienares vormt een tweeluik met het non-fictieboek Leer ons stil te zitten. Dat laatste is een persoonlijk, eerlijk verslag van Parks' eigen strijd met een chronische ziekte die hem, scepticus, naar meditatie leidt. In de roman worstelt een jonge helpster in een Vipassana-meditatiecentrum met twee tegengestelde levenswijzen; de oosterse zen-houding botst met haar westerse overtuiging dat het individu centraal stelt. Naar aanleiding van de Waerbeke Conferentie 2012 haalde Waerbeke (i.s.m. Passa Porta)  Tim Parks naar Brussel (Flagey). Voor een impressie van deze ontmoeting klik hier.


 

VirginiePlatteauVirginie Platteau studeerde Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde in Leuven en Oxford en journalistiek in Louvain-la-Neuve. Ze gaf jarenlang les in Brussel. Ze is freelance cultuurjournaliste (o.a. bij Rekto:Verso, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Poëziekrant en Deus ex Machina) en al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Voor Avansa, Universiteit Derde Leeftijd, Davidsfonds en alle andere geïnteresseerde partners of organisaties geeft ze lezingen. Naar believen kunnen de accenten meer gelegd worden op kunst, op natuur, op het contemplatieve of het spirituele vanuit cultureel oogpunt. Virginie Platteau maakt deel uit van het bestuur van Waerbeke vzw.


 

Matthijs SchoutenMatthijs Schouten is bioloog, ecoloog en filosoof, in dienst van Staatsbosbeheer (NL) en buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen.


 

Benoît StandaertBenoît Standaert is benedictijn in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Hij schreef een groot aantal boeken onder andere over de psalmen, ('Leven met de psalmen'), over 'Spiritualiteit als levenskunst', en over het wezenlijke van het christendom. Zijn boek 'De Jezusruimte' werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen. Hij maakte ook kennis met het zenboeddhisme en verbleef in verschillende zenkloosters in Japan.


 

Wouter TorfsWouter Torfs is sinds 1992 CEO van Schoenen Torfs. Voordien werkte hij als advocaat aan de balie van Antwerpen. Schoenen Torfs werd al zes keer uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever van België’. Torfs staat voor inspirerend leiderschap en maakte van zijn bedrijf een ‘Great Place to Work’: een plek waar niet enkel de cijfers regeren, maar waar de beleving centraal staat; waar collega's zich verbonden en gewaardeerd voelen om wie ze zijn en niet alleen om wat ze kunnen of kennen; waar winst en persoonlijk geluk samengaan; waar je werkt met hart en ziel. De voorbije vijf jaar verdubbelde het bedrijf zijn omzet. Die resultaten zijn echter niet alleen het gevolg van aandacht voor winst en groei, geluk van werknemers staat minstens zo centraal. Nieuw leiderschap is dan ook voortdurend op zoek naar een gezonde balans tussen winst en persoonlijke ontplooiing.


 

hansvancrombruggeHans Van Crombrugge is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken (Odisee, Brussel). In zijn onderzoek en publicaties heeft hij veel aandacht voor de rol van levensbeschouwing en religie op gezinsrelaties.


 

KoenVansynghelKoen Van Syngel is docent architectuurkritiek aan de KU Leuven. Hij schrijft ook een tweewekelijkse column over architectuur voor De Standaard.


 

Dick VerstegenDick Verstegen is personal coach, zenleraar en auteur. Van 1961 tot 2001 was hij journalist bij verschillende dagbladen en vervulde hij ook in diverse hoedanigheden de functie van hoofdredacteur bij de VNU-Dagbladengroep (nadien Wegener, thans Mecom). Zie zijn website.


 

Danny WildemeerschDanny Wildemeersch is emeritus hoogleraar in de pedagogische wetenschappen en verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Hij is voorzitter van de vzw Leren Ondernemen, een Leuvense organisatie voor armoede-bestrijding, en tevens lid van de Algemene Vergadering van Waerbeke vzw. Hij was jarenlang betrokken bij diverse vormen van onderzoek en praktijk inzake emancipatie, democratie, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Hij doceerde volwassenenvorming, sociale, interculturele en comparatieve pedagogiek in Leuven en Nijmegen. Hij is visiting professor 'non formal education' aan de Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.