Een schilder van onze tijd

In memoriam John Berger (1926-2017)

Leermeesters heb je nooit teveel. Vaak kan je ze op één hand tellen. En meestal weet je pas en cours de route – jaren later dus – wie je echte leermeesters zijn of waren. John Berger is er – voor mij althans – één. Nu is hij… ja, god weet waarheen. Dood, zeggen we dan. Maar dat doet hem, of beter: zijn leven en werk tekort. Want hij is er nog altijd: in woorden, in beelden, in gedachten. Op papier of pellicule.

Weg!

Volgens Lao Tse dient een wijze niet te reizen. De wereld is immers overal hetzelfde. Dat is een diepe wijsheid. Het is vooral ook een wijsheid van wie in huizen woont en in dorpen leeft. Van veeboeren of landbouwers die dieren houden of de grond bewerken en daarom best niet te lang hun erf alleen laten. Eeuwenlang leefde het merendeel van de mensheid naar deze wijsheid. Het verre, de andere wereld bestond alleen in de verbeelding en in verhalen die zeelieden, ontdekkingsreizigers, rondtrekkende militairen en kooplieden verspreidden.

Pleidooi voor draadloze eenvoud

Ik reis graag met de trein. Je ziet het landschap aan je voorbijglijden en geniet – als een buitenstaander – van alles wat stilstaat en beweegt. Huizen, bomen, spelende kinderen, volkstuintjes... Je hebt de tijd om te lezen en zo nu en dan eens lekker weg te dromen. Ja, het is vandaag voluit genieten. De lente borrelt, eindelijk, na een lange, herfstige winter.

Wandelen in het landschap van Meister Eckhart

Als men over die moeilijke ‘interculturele dialoog’ spreekt, wordt steevast in horizontale termen gedacht. Ik en de ander, de ander en ik in dezelfde levensruimte én dezelfde tijd. Maar even moeilijk als bij horizontale processen verloopt die dialoog echter ook verticaal. Dan gaat het over ik en de ander in een voorbije ruimte, in een andere tijd. Lang geleden. Ieder individueel levenspatroon wordt blijkbaar beïnvloed door gebeurtenissen en ideeën van minimum vier generaties ‘voorouders’. Maar voor een (altijd taaie) cultuur gaat dat nog over veel meer eeuwen en betreft het zeer grote groepen mensen.

Stilte als diepte-ervaring

Op 11 november 2017 verscheen het tweede ‘Waerbeke Kleinood’: een essay over stilte waarin de Vlaamse filosoof Ulrich Libbrecht zijn reflecties en ervaringen met ons deelt. De aanleiding hiervoor was een ontmoeting met enkele medewerkers van Waerbeke; de realisatie ervan is uiteindelijk een geestelijk testament geworden. Het werd zijn laatste tekst, afgerond 6 weken voor zijn overlijden op 15 mei 2017.
Ulrich Libbrecht werd 89. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie en wist veel mensen te inspireren met een levensfilosofie waarin waardevolle inzichten uit Oost en West geïntegreerd werden. Ook stilte had hierin een belangrijke plaats. Vooral de taoïstische stilte-ervaring in de natuur en de diepte-ervaring uit de boeddhistische meditatiepraktijk toonden hem iets dat in onze eigen cultuur weinig aandacht kreeg, maar toch universeel was. Kenmerkend voor Libbrecht is dat hij deze ‘exotische’ praktijken en inzichten altijd bleef bekijken vanuit een nuchtere en kritische houding. Hij wou het rationeel kunnen duiden en begrijpen, maar bleef tegelijkertijd trouw aan het grote belang van de innerlijke ervaring. In zijn tekst over stilte voel je de condensatie van een diepzinnig leven. Het is een persoonlijke neerslag van zijn denken met de dood in het vooruitzicht. Het zette mij aan om in zijn werk op zoek te gaan naar de ideeën die hieraan voorafgegaan zijn, in het bijzonder die over stilte.

De contemplatieve jurist

Voor veel juristen is het professionele leven een uitdaging. Werken tegen deadlines, snel je weg vinden in een hypercomplexe, voortdurend evoluerende wetgeving, voldoen aan de hoge eisen van cliënten en opdrachtgevers, en – voor wie zelfstandig werkt – proberen voldoende inkomsten of winst genereren. Voorwaar geen sinecure. Stress loert voortdurend om de hoek. Uit studies blijkt dat vooral advocaten kampen met een zeer hoge werkdruk. Zij ondervinden moeilijkheden om het werk te combineren met het privéleven. Ook voor rechters ligt de lat zeer hoog. Zowel het aantal dossiers dat zij moeten afhandelen als de maatschappelijke kritiek op hun werk, nemen gaandeweg toe. Dat zij ten prooi kunnen vallen aan burn-out of andere vormen van psychische druk of depressie wekt weinig verwondering. Het is wellicht geen toeval dat het eerste, voor juristen bedoelde, op mindfulness gebaseerde stressreductieprogramma al in 1989 door de Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat-Zinn werd aangeboden aan Amerikaanse rechters. Sindsdien vonden mindfulness en contemplatieve praktijken zeer geleidelijk aan ingang in de juridische wereld.

Stille cirkels

Enkele jaren geleden werd in Zwitserland een referendum georganiseerd over de vraag of er nog minaretten mochten worden gebouwd op moskeeën. Op het ogenblik van het referendum konden er in heel Zwitserland vier minaretten worden geteld. Een meerderheid van de Zwitsers stemde voor een verbod op bijkomende minaretten.

In maart 2015 hield Pegida, de beweging tegen islamisering van het Avondland, zijn eerste manifestatie in Antwerpen. De aanhangers van Pediga ijveren onder meer voor gesloten grenzen.

Uit mediaberichtgeving blijkt dat nogal wat mensen ongerust zijn over de toestroom van vluchtelingen in ons land. Wie in de buurt van opvangcentra woont, blijkt niet altijd even gelukkig met de gang van zaken.

De stille glimlach

Het staat mij nog levendig voor de geest, al is het jaren geleden. Op een zonnige, winterse, ijskoude dag bezochten we in Parijs het musée Guimet, het nationaal museum voor Aziatische kunsten. Indrukwekkend. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de tijdloze beelden van boeddha’s, goden en avatars. Ze stralen een deugddoende rust uit. En velen glimlachen. Een diepe, ondoorgrondelijke glimlach waarmee ze naar de wereld kijken. Of niet kijken. Het is immers niet altijd duidelijk of de ogen open of gesloten zijn. Je weet niet of ze met hun fysieke ogen waarnemen wat zich voor hen afspeelt, dan wel met een soort derde oog toegang hebben tot een dimensie die door de meesten onder ons zelden wordt verkend.

Stilte laat ons de natuurlijke harmonie ervaren

Ik herinner mij het tafereel nog tot in de details. Een witte zwaan beweegt eindeloos traag op het wateroppervlak. Achter haar buigt het riet lichtjes mee met de wind. Een zachte bries doet de bladeren ruisen. Vogels fluiten. Een vlinder fladdert van bloem naar bloem. Wat ik zie en hoor is perfect in harmonie, maar ik benoem het niet zo. Ik benoem niets. Ik denk niets. Ik ben daar aanwezig op die plek. Zonder meer. Zonder waarom. Zonder oordeel en zonder zorg. Ik ben daar aanwezig. Ik ben net als de zwaan, het riet, de natuur. Ik ben in harmonie met mezelf en met de omgeving. Wat een kostbaar moment. Het moment dat ik mij het best herinner van onze fietsvakantie in Limburg.

Tussen rust en rusteloosheid

1. Inleiding

Wij leven in een onrustige tijd en een verontrustende wereld. Kunnen we wel ooit tot echte rust komen? Onze wereld is in voortdurende beweging en is erg luidruchtig; van alle kanten worden we bestookt door berichten en boodschappen, door tekens en teksten, door beelden en prikkels die onze aandacht opeisen. Het kost moeite om ons daaraan te onttrekken door in onszelf rust te vinden, door dus afstand te nemen tot de buitenwereld en los te komen van de beslommeringen en zorgen van alledag.

Kristien BonneureKristien Bonneure is VRT-journaliste. Ze werkte voor het radionieuws als presentator en buitenlandreporter, voor de cultuurwebsite Cobra en nu voor het Radio 1 - duidingsmagazine Bonus. De voorbije jaren zocht Kristien Bonneure zelf stilte-ervaringen op en sprak ze met vele stilte-experts. Dit resulteerde in het boek ‘Stil leven. Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden’ (Lannoo, 2014). 


 

Jan BossuytJan Bossuyt (1939), van opleiding burgerlijk ingenieur scheikunde en MBA Vlerick, was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Na het einde van zijn actieve loopbaan wijdt hij zich intens aan bewustwording en persoonlijke groei, en wil hij zijn kennis en ervaring delen met het bedrijfsleven en met iedereen die zoekt naar innerlijke verdieping. Jan Bossuyt is tevens auteur van diverse artikels en publiceerde twee boeken: 'De magie na overgave' en 'De haalbare utopie'.


 

Eric Boydens2Eric Boydens is arts, coach en mede-initiatiefnemer van Doctors4Doctors, een aanspreekpunt voor artsen in nood, een organisatie waar artsen zorg opnemen voor elkaar. Hij begeleidt al vele jaren patiënten met burn-out.

 


 

Joost Callens kleinJoost Callens is CEO en samen met zijn zus eigenaar van Durabrik Group, een bouwonderneming met 50 jaar ervaring. Hij is tevens voorzitter van de Federatie Woningbouwers binnen de Confederatie Bouw en lid van verschillende raden van bestuur. De jongste jaren treedt Joost Callens steeds meer naar voor als exponent van een nieuw soort leiderschap. Hij is ervan overtuigd dat leidinggevenden niet alleen het recht hebben, maar ook de plicht om in de spiegel te kijken, en om niet bang te zijn om voor hun kwetsbaarheid of onzekerheid uit te komen. In zijn boek De kwetsbare leider, bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (LannooCampus, 2015) doet hij het relaas van zijn zoektocht naar authentiek leiderschap. Aanleiding voor zijn getuigenis is een Noordpoolexpeditie die hem confronteerde met de fragiliteit van de mens. Die kwetsbaarheid durven erkennen is tegelijk een bron van kracht, creativiteit, daadkracht en energie die tot successen kan leiden. Joost Callens is een sterk pleitbezorger van de waarde van stilte, rust en ruimte in het leven van alledag, zowel in de privésfeer als op het werk. Lees bijvoorbeeld deze vrije tribune naar aanleiding van de Dag van de stilte (De Tijd, 26 oktober 2016). In 2016 stond hij mee aan de wieg van het sociaal experiment silence for peace dat stilte als ontbrekende stem binnenbrengt in het maatschappelijke debat.


 

Joris Capenberghs2Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij beweegt zich - als wandelaar, publicist, vertaler en curator - op het snijvlak van landschappen, erfgoed, artistieke expressie en natuurbeleving. Hij is o.a. docent bij Amarant, Vormingplus en Davidsfonds Academie. In 2018 vertaalde hij voor Waerbeke het boek Ode aan het wandelen van de Franse antropoloog David Le Breton. 


 

Marc ColpaertMarc Colpaert is van opleiding germanist en cultuurfilosoof. Hij schreef lange tijd voor het tijdschrift Wereldwijd, met de focus op Azië, en is medeoprichter van de voortgezette opleiding rond interculturaliteit, CIMIC, in de hogeschool Thomas More, Mechelen. Auteur van het boek ‘Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden.’ Hij zocht aansluiting bij de kunstwereld en creëerde met cineasten een artistieke dialoog tussen Goethe en Hafez in ‘Diwans.org’. Momenteel is hij bestuurder van Waerbeke vzw.


 

Els Janssens 10Els Janssens studeerde woordkunst (Lemmensinstituut), literatuurwetenschappen (Open Universiteit) en niet-westerse wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is als docente verbonden aan LUCA Drama en aan de KSO-opleiding Woordkunst-Drama van het Lemmensinstituut. Ze is als bestuurslid en docente comparatieve filosofie verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen waar ze het werk van wijlen prof. em. Ulrich Libbrecht verder zet. Zij is tevens voorzitter van het Libbrechtgenootschap. Els legt zich toe op tekstanalyse in functie van een artistieke verwerking. Daarnaast specialiseert zij zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Zijn denkmodel biedt inzicht in de veelheid van wereldbeelden die zich in uiteenlopende culturen en disciplines hebben ontwikkeld. Els ziet zowel in kunst als in comparatieve filosofie de mogelijkheid om ons westers denkparadigma te doorbreken en andere dimensies te ontwikkelen.


 

Eric LancksweerdtEric Lancksweerdt is hoofddocent Universiteit Hasselt en praktijkassistent Universiteit Antwerpen. Voorheen was hij jarenlang actief als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. www.ontwikkelingsgerichtrecht.be


 

Foto Ton LemaireTon Lemaire is een Nederlandse cultureel antropoloog en cultuurfilosoof. Hij wordt veelal gezien als een radicaal groen denker. Zijn bekendste werken zijn De tederheid, Filosofie van het landschap en Over de waarde van culturen. Hij is vooral geïnspireerd door Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus en Claude Lévi-Strauss.


 

Edel MaexEdel Maex is psychiater en een van de grondleggers van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in de Lage Landen. Hij begeleidt meditatiesessies, houdt lezingen en schreef tal van boeken over dit thema. Al meerdere jaren leidt hij een eigen zengroep in Antwerpen.


 

Jan Mertens werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en is o.m. ook actief in de denktank Oikos.

Foto Jan Mertens


 

Katharina Mullen zet zich in voor vitaliteit van mensen van alle leeftijden, in het bijzonder in de context van hun werk. Zij schrijft over bronnen van energie, zoals mindfulness, beweging, rust, dialoog, verbondenheid, vreugde en leiderschap. Zij combineert verschillende disciplines tot een holistische aanpak en gaat samenwerkingen aan met collega’s die het palet van perspectieven vergroten. Zij stelt haar kennis en inzichten ter beschikking in de vorm van trainingen, mentorschap, personal coach en organisatieadviseur. Zij richt zich op het ontwikkelen van vitaliserend leiderschap en op het voorkomen van burn-out, bore-out en drop-out. Als stichter en voorzitter van vzw ALIVE-dialogue brengt zij leidinggevenden bijeen om te dialogeren volgens de inzichten van David Bohm. Zij is mede-stichter van vzw MOMENT, de Belgische vereniging voor mindfulness-trainers, -onderzoekers en -practitioners.
Meer info: www.bevital.eu

Foto Katharina Mullen


 

Tim ParksDe gerenommeerde Britse schrijver, vertaler en academicus Tim Parks brak internationaal door met de roman Europa, genomineerd voor de Booker Prize. In zijn recente werk focust hij op stilte en meditatie, ziekte en gezondheid. Zijn roman De dienares vormt een tweeluik met het non-fictieboek Leer ons stil te zitten. Dat laatste is een persoonlijk, eerlijk verslag van Parks' eigen strijd met een chronische ziekte die hem, scepticus, naar meditatie leidt. In de roman worstelt een jonge helpster in een Vipassana-meditatiecentrum met twee tegengestelde levenswijzen; de oosterse zen-houding botst met haar westerse overtuiging dat het individu centraal stelt. Naar aanleiding van de Waerbeke Conferentie 2012 haalde Waerbeke (i.s.m. Passa Porta)  Tim Parks naar Brussel (Flagey). Voor een impressie van deze ontmoeting klik hier.


 

VirginiePlatteauVirginie Platteau studeerde Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde in Leuven en Oxford en journalistiek in Louvain-la-Neuve. Ze gaf jarenlang les in Brussel. Ze is freelance cultuurjournaliste (o.a. bij Rekto:Verso, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Poëziekrant en Deus ex Machina) en al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Voor Avansa, Universiteit Derde Leeftijd, Davidsfonds en alle andere geïnteresseerde partners of organisaties geeft ze lezingen. Naar believen kunnen de accenten meer gelegd worden op kunst, op natuur, op het contemplatieve of het spirituele vanuit cultureel oogpunt. Virginie Platteau maakt deel uit van het bestuur van Waerbeke vzw.


 

Matthijs SchoutenMatthijs Schouten is bioloog, ecoloog en filosoof, in dienst van Staatsbosbeheer (NL) en buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen.


 

Benoît StandaertBenoît Standaert is benedictijn in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Hij schreef een groot aantal boeken onder andere over de psalmen, ('Leven met de psalmen'), over 'Spiritualiteit als levenskunst', en over het wezenlijke van het christendom. Zijn boek 'De Jezusruimte' werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen. Hij maakte ook kennis met het zenboeddhisme en verbleef in verschillende zenkloosters in Japan.


 

Wouter TorfsWouter Torfs is sinds 1992 CEO van Schoenen Torfs. Voordien werkte hij als advocaat aan de balie van Antwerpen. Schoenen Torfs werd al zes keer uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever van België’. Torfs staat voor inspirerend leiderschap en maakte van zijn bedrijf een ‘Great Place to Work’: een plek waar niet enkel de cijfers regeren, maar waar de beleving centraal staat; waar collega's zich verbonden en gewaardeerd voelen om wie ze zijn en niet alleen om wat ze kunnen of kennen; waar winst en persoonlijk geluk samengaan; waar je werkt met hart en ziel. De voorbije vijf jaar verdubbelde het bedrijf zijn omzet. Die resultaten zijn echter niet alleen het gevolg van aandacht voor winst en groei, geluk van werknemers staat minstens zo centraal. Nieuw leiderschap is dan ook voortdurend op zoek naar een gezonde balans tussen winst en persoonlijke ontplooiing.


 

hansvancrombruggeHans Van Crombrugge is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken (Odisee, Brussel). In zijn onderzoek en publicaties heeft hij veel aandacht voor de rol van levensbeschouwing en religie op gezinsrelaties.


 

KoenVansynghelKoen Van Syngel is docent architectuurkritiek aan de KU Leuven. Hij schrijft ook een tweewekelijkse column over architectuur voor De Standaard.


 

Dick VerstegenDick Verstegen is personal coach, zenleraar en auteur. Van 1961 tot 2001 was hij journalist bij verschillende dagbladen en vervulde hij ook in diverse hoedanigheden de functie van hoofdredacteur bij de VNU-Dagbladengroep (nadien Wegener, thans Mecom). Zie zijn website.


 

Danny WildemeerschDanny Wildemeersch is emeritus hoogleraar in de pedagogische wetenschappen en verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Hij is voorzitter van de vzw Leren Ondernemen, een Leuvense organisatie voor armoede-bestrijding, en tevens lid van de Algemene Vergadering van Waerbeke vzw. Hij was jarenlang betrokken bij diverse vormen van onderzoek en praktijk inzake emancipatie, democratie, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Hij doceerde volwassenenvorming, sociale, interculturele en comparatieve pedagogiek in Leuven en Nijmegen. Hij is visiting professor 'non formal education' aan de Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.