In de lommerte van het gepraat • stilte als vormend moment

In deze tijd hebben we amper ruimte voor innerlijke stilte. Zelfs in het onderwijs is die cultuur niet aanwezig. We kennen hooguit de gespannen stilte bij bepaalde lesactiviteiten. Toch kan stilte de ruimte scheppen voor contemplatie en reflectie. In deze bijdrage gaat Hans Van Crombrugge in op de pedagogie van de stilte. Deze tekst is mede ontstaan naar aanleiding van de Waerbeke Conferentie in 2012 (Odisee, Brussel) en recent in druk verschenen in het tijdschrift In Dialoog.