Header Website 20160311

wandelcoaching

op stap met een wandelcoach in het Stiltegebied Dender-Mark

 

'Wandelen is het beste medicijn.'

— Hippocrates (ca. 460-370 v.Chr.)

'Alleen gedachten die ons tijdens het wandelen invallen zijn waardevol.'

— Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Wandelcoaching

Niet iedereen die het spoor even bijster is en hulp zoekt, heeft meteen the­rapie of medicatie nodig. Soms zal de (huis)arts wandelen of ontspanning in de natuur ad­vi­se­ren. Wie zich moe, depressief of lusteloos voelt, komt echter niet zo mak­ke­lijk de deur uit. Maar van zodra je iemand bereid vindt om met je mee te gaan en naar je verhaal te luisteren, is de eerste stap misschien ge­zet.

Een gesprek met een buitenstaander die zich niet als hulpverlener of thera­peut opstelt, kan erg waardevol zijn. Je vertrekt niet van een vraag of een pro­bleem en je verwacht ook geen oplossing. Gewoon wat aandacht kan deugd doen, al kun je met twee net zo goed gewoon stil zijn. Al wandelend in de open ruimte wordt je geest rustiger en kun je je gedachten de vrije loop laten… Veelal heb je daartoe in het dagelijkse leven en werk am­per de mo­gelijkheid. Slechts zelden kun je iemand vertrouwen en deel­genoot maken van wat je zoal bezighoudt. Daar ligt vaak de oorzaak van heel wat onge­mak en een­zaamheid. Hoe lang is het geleden dat jij de kans had om je hart te luchten en jezelf te herbronnen?

Laten we dus samen op stap gaan. Als wandelcoach bied ik je mijn luisterend oor aan. Laten we samen ontdekken wat je zoal bezighoudt en waar je even­tueel mee zit. Vanuit mijn ervaring kan ik je misschien helpen, opdat je een en ander weer dui­de­lijker ziet en op­nieuw voeling met jezelf kunt maken. Ook van het Stil­­tegebied Dender-Mark gaat een heilzame werking uit. Het lijkt eenvoudig, maar zo’n begeleide wan­­deling zal je goed doen. 

Waarom wandelen?

Wandelen in de natuur helpt je om stil te worden in je hoofd. Door de rust­gevende en helende werking ervan ben je in staat om beter te luisteren naar het eigen hart. Het is vaak daar waar antwoorden op heel wat vragen zijn te vinden.

In de natuur beweeg je je buiten de eigen vertrouwde wereld. Je slaat letter­lijk nieuwe wegen in en ontdekt nieuwe horizonten. Hierdoor sta je makke­lijker open voor nieuwe inzichten en ideeën.

De natuur en het weidse landschap nodigen je als het ware uit tot loslaten. Je maakt er spontaan ver­binding met jezelf. Stille plekken zijn als een open deur waardoor we de bron in onszelf makkelijker kunnen vinden.

Stilte, rust en ruimte kunnen heilzaam werken. Ze zijn de natuurlijke om­geving voor gezondheid en genezing. 

Een goed gesprek

Soms loop je al een tijdje in je hoofd te malen en heb je behoefte aan een goed gesprek met iemand die niet oordeelt. Gewoon om eens je hart te luchten, zodat er helderheid in je hoofd ontstaat. We trekken onze wan­del­schoenen aan en gaan op stap in het Stiltegebied Dender-Mark. Onderweg gaan we met elkaar in gesprek. Je denkt en spreekt heel anders als je wan­delt dan wanneer je op een stoel of in een sofa zit.

Wandelcoaching is geschikt bij allerlei hulpvragen. Zeker bij verlies en rouw, (naderende) depressie of burn-out. Ook als je geen psychische of medi­sche problemen hebt, kun je er baat bij hebben zo nu en dan even te vertragen en bewust in het hier-en-nu te vertoeven.

Wandelen is voor veel mensen dé manier om afstand te nemen van de da­gelijkse beslommeringen. Je staat even stil bij levensvragen, vindt ruimte voor per­soonlijke keu­zes of komt zaken op het spoor, die er werkelijk toe doen. Een wandelcoach kan je hierbij begeleiden en fungeert als klankbord en spiegel. 

Wandelcoach

Met mijn bagage en ervaring wil ik je graag op weg helpen om de kwaliteit van je leven te vergroten. Je begeleiden, aanmoedigen, inspireren en soms mis­schien ook con­fronteren door je een spiegel voor te houden. Dit gebeurt in vertrouwen, met respect, empathie en betrokkenheid. En al dien je uitein­delijk je eigen weg te gaan, een handreiking onderweg is soms nodig en ge­wenst. Als jij beslist om tijd voor jezelf vrij te maken, wil ik samen met jou nieu­we wegen verkennen. Al wandelend, langs stille paden.

download presentatiefolder

Inge portret 2016

Belangstelling? Neem contact op met: Inge De Boeck

wandelcoach(at)waerbeke.be

T 0495 24 14 65

 

 

Inge De Boeck studeerde af als vertaler-tolk. Vanuit haar passie om beter te communiceren en bewuster in het leven te staan, volgde ze tal van andere opleidingen (diverse vormen van lichaamswerk, therapeutenopleiding, psychodynamica en NLP, psychospiritueel werk, …). Communicatie is een constante in haar leven. Dit blijkt uit haar werk als vertaler, coach, trainer en bemiddelaar. Is initiatiefnemer en medeoprichter van de vzw ConnFinity die zich inzet voor bemiddeling bij conflicten aan het levenseinde. Inge is al verschillende jaren als vrijwilliger betrokken bij Waerbeke vzw. Door haar opleiding als bemiddelaar, haar jarenlange beoefening van meditatie en training in psychospiritueel werk heeft ze geleerd om aanwezig te blijven bij wat er nu is. Dit betekent niet overhaast oplossingsgericht bezig zijn, maar aanwezig zijn met wat zich aandient en ontvouwt. Stilte helpt om ruimte te creëren voor ons zijn. Daarom gaat ze als wandelcoach met mensen op stap in het Stiltegebied Dender-Mark om hen de kracht van stilte en natuur te laten ervaren. Door haar cursussen yoga en mindfulness reikt ze nog een andere manier aan om tot verstilling te komen. Inge is lid van de Algemene Vergadering van Waerbeke vzw.

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Please wait

CVBA banner2

Conferentie19 terugblik websitebanner

... en activiteiten via UITdatabank