zitten in stilte


IMG 5537

 

“Waerbeke vertrekt vanuit stilte, niet vanuit de processen die naar stilte voeren. Stilte is de natuurlijke staat. Stilte is aan-wezigheid, aan-wezig-zijn. De natuurlijke staat is aanwezig-zijn, los van cultuur. Als natuurlijke staat kan stilte wel aanleiding zijn tot cultuur. Vertrekkende vanuit stilte initieert en begeleidt Waerbeke processen die naar stilte voeren: Waerbeke is een sociaal-culturele beweging. Zo is stilte onuitsprekelijk, immanent: de dragende kracht waardoor al het andere mogelijk is, zonder te oordelen of te veroordelen.” (uit het openingswoord op de Waerbeke Conferentie 2015 in Leuven).

 

— Momenteel vinden renovatiewerken plaats in het Waerbekehuis.

Datum heropstart volgt later. —

 

Iedere eerste woensdag van de maand organiseert Waerbeke een stilteavond op de vernieuwde zolder van het Waerbekehuis, in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark.

Aanvang: 20u. Deuren open vanaf 19u40.

Beleving en exploratie van een uur stilte, begeleid door een medewerker van Waerbeke.

Bij een kop kruidenthee is er gelegenheid om nog even na te genieten. Einde omstreeks 22u. Stoelen zijn aanwezig. Meebrengen van een eigen kussen of zitbankje kan ook. Dank om tijdig te komen. We beginnen stipt om 20u.

U bent elke maand van harte welkom, alleen of in gezelschap van mensen die u zelf nog graag uitnodigt.

Krijg je graag maandelijks een herinnering voor deze activiteit toegestuurd, meld je dan aan via info[at]waerbeke.be.