internationale documentaire

Waerbeke is promotor van In Pursuit of Silence (Op zoek naar stilte), de nieuwe documentaire van de Amerikaanse filmmaker Patrick Shen, waarin hij de betekenis en het effect van stilte, geluid en lawaai op de hedendaagse mens exploreert.

regie: Patrick Shen (Verenigde Staten) | Transcendental Media
81 min | Engels gesproken (Nederlands ondertiteld)
compositie en soundtrack: Alex Lu

IPOS campagnebeeld

samenvatting
We worden voortdurend – al dan niet vrijwillig – omringd door geluid. Stilte wordt meer en meer een zeldzaam goed, of zelfs iets uit vervlogen tijden. Een contemplatieve film over de betekenis en het effect van (het gebrek aan) stilte, geluid en lawaai op de hedendaagse mens.

inhoud
In 1952 schreef de avant-garde componist John Cage 4’33’’. In dit stuk raakt de pianist zijn piano niet aan en zijn enkel het gekuch of de schuifelende voeten van het publiek het hoorbare geluid. Het is één van de vele expressies van de werking en het effect van de stilte. Maar bestaat er pure stilte? Waarom gaan we ernaar op zoek? Of omgekeerd – waarom lopen we er net van weg?
In een trip rond de wereld verkennen we het geheim van stilte – van de stilte in de afgelegen Amerikaanse wildernis over Japanse zen-kloosters naar de hallucinante afwezigheid van stilte in hedendaagse grootsteden, waar geluidshinder ongezond wordt en agressie en stress veroorzaakt. Er is immers geen enkel aspect van het menselijke bestaan waar geluid en stilte géén invloed op hebben. In Pursuit of Silence is een bijzondere cinematografische ‘luisterervaring’ en – paradoxaal genoeg – een verrassend muzikale film die je oren doet spitsen en je de tijd geeft om stil te staan bij (het gebrek aan) stilte.

regie
Patrick Shen is een Amerikaanse scenarist, regisseur en producer. In 2003 werd zijn film Flight from Death over doodsangst internationaal bejubeld vanwege de diepgang waarmee de menselijke relatie met de dood werd blootgelegd. Zijn documentaires handelen wel vaker over de queeste naar iets ongrijpbaars. Zo ging hij voor The Philosopher Kings op zoek naar wijsheid bij de conciërges van Noord-Amerikaanse universiteiten en onderzoekt hij voor In Pursuit of Silence de diepgaande invloed van stilte op ons leven.

Lees hier de TECHNISCHE FICHE (Engelstalig)

PROGRAMMEER DE DOCUMENTAIRE & NEEM DEEL AAN DE SENSIBILISERINGSCAMPAGNE

Als sociaal-culturele beweging rond stilte, rust en ruimte was Waerbeke betrokken bij het concept en de realisatie van deze documentaire. In samenwerking met Dalton Distribution organiseert Waerbeke met In Pursuit of Silence een documenatairetournee door Vlaanderen en Brussel.

Waerbeke nodigt belangstellende organisaties uit deel te nemen aan deze tournee en biedt daarbij de mogelijkheid deze inspirerende documentaire (Nederlands ondertiteld) in culturele centra, cultuurhuizen, filmzalen of bioscopen op groot scherm te vertonen, met mogelijk achteraf een nabespreking met het publiek.

Zoals gebruikelijk verzorgt Dalton de distributie. Waerbeke neemt de algemene communicatie en coördinatie op zich en biedt maatwerk wat betreft de gewenste omkadering (inleiding, begeleidende brochure, nabespreking, enz.). Als host zorgt u voor de promotie en de praktische organisatie van het evenement.

Dit initiatief past in de jaarlijkse internationale campagne DAG VAN DE STILTE naar eind oktober toe.

BOEKING FILM

Boek de documentaire bij Dalton Distibution:

- Voor een vertoning in een reguliere bioscoop: 50% op de inkomsten met een minimum garantie van 120 €. Wanneer de documentaire meerdere weken op de affiche blijft staan vermindert dit percentage.

- Voor een éénmalige vertoning: wanneer er inkom wordt gevraagd, geldt ook het bovenstaand tarief (50% op de inkomsten, 120€ minimum garantie). Indien er geen inkom wordt gevraagd, is het tarief 120€. Bij vertoning in grote zalen (meer dan 200 zitjes) of bijvoorbeeld op openlucht festivals, wordt een aangepast tarief gevraagd: 1€/bezoeker.

- Voor educatieve doeleinden voor groepen van minder dan 50 personen (het gaat dan om - gratis - vorming, infosessies...) wordt een speciaal minimumtarief van 75€ gehanteerd.

OMKADERING FILMVOORSTELLING(EN) & UW COMMUNICATIE

Voor de uitwerking van een passende inhoudelijke omkadering en voor uw communicatie: contacteer info@waerbeke.be.

 

TRAILER 1

TRAILER 2

We beleven een tijd waarin steeds meer mensen stilte opzoeken om rust te vinden en zich te herbronnen. Stilte, rust en ruimte dragen bij tot een kwaliteitsvolle omgang met de wereld, de anderen, zichzelf… Te midden van een vooral op productie, consumptie en versnelling gerichte maatschappij bieden stilte en rust de nodige ruimte voor verdieping en ontmoeting. Stilte als bron van leefkwaliteit bepaalt het welbevinden van iedereen, van jong en oud.

 

DOCUMENTAIREMAKER PATRICK SHEN OP DE WAERBEKE CONFERENTIE 2015

Video greeting vanwege Patrick Shen aan de deelnemers van de Waerbeke Conferentie 2015 in Museum M te Leuven.

 

IN PURSUIT OF SILENCE IS VERKRIJGBAAR OP DVD

België: o.a. via de webshop van distributeur Dalton