Waerbeke header zonder titel 2

Waerbeke Nieuwsbrief | september 2021

Schermafbeelding 2021 09 09 om 10.11.27

"Als we zo doorgaan, zullen we te maken krijgen met onomkeerbare processen die er uiteindelijk in zullen resulteren dat we onszelf vernietigen. Wat we daarvan leren, is dat het gedrag dat wij vertonen te allen tijde over alles en iedereen gaat. Alle levende wezens op onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn niet, we inter-zijn. Deze existentiële erkenning zorgt ervoor dat zaken als compassie, altruïsme en empathie geen verheven spirituele aangelegenheden, maar existentiële levensbehoeftes worden. Het zijn de basisvoorwaarden om een leefomgeving te creëren waarin we kunnen voortbestaan." — Kees Klomp

Nieuwsbrief september lezen: klik hier.

Stilte voor een innovatieve overheid | Waerbeke Podcast 13

WP 13

Kristien Bonneure gaat in gesprek met Martin Ruebens, tot voor kort secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur en op dit moment projectleider van het nieuwe platform 'Innovatief beleid' van de Vlaamse overheid. Innerlijke stilte is voor hem een noodzakelijke voorwaarde voor een andere manier van werken en samenwerken in organisaties. Hij pleit voor een betrokken overheid die zich inzet voor een warme samenleving. Hierbij staat voor hem de kracht van dialoog over maatschappelijke uitdagingen met alle betrokken partijen (burgers, organisaties, bedrijven) centraal. Vaardigheden zoals onbevangen luisteren zijn belangrijk om te komen tot echte co-creatie. De ambtenaar is niet langer enkel een civil servant maar evolueert naar een civil entrepreneur. Het komt erop aan te durven vernieuwende dingen uit te proberen die voortkomen uit de dialoog. (interview: Kristien Bonneure • muziek: Steven Vrancken • productie: Milan T’Hooft)

Abonneer u via iTunes of Soundcloud op de Waerbeke Podcasts en luister naar stemmen uit het stiltegebied.

luisteren? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | zomer 2021

Schermafbeelding 2021 08 17 om 10.58.44De wortels van de Engelse term 'silence' gaan in verschillende richtingen. Tot de voorlopers van het woord behoren het Gotische werkwoord anasilan wat duidt op 'het gaan liggen van de wind', en het Latijnse desinere dat 'stoppen' betekent.
We wensen je een deugddoende en herbronnende stille tijd.

Nieuwsbrief zomer lezen: klik hier.

dialoog in transitie: webinar | schrijf je in!

Schermafbeelding 2021 06 16 om 10.39.19

Hoe brengen we het gesprek weer op gang te midden van toenemende polarisatie? Waerbeke nodigt je uit op een webinar waarin we de kracht van de dialoog verkennen. Ervaren dialoogbegeleider Kees Voorberg vertelt over de betekenis van dialoog en schetst de contouren van een dialooggesprek. In kleine groepjes gaan we in dialoog over ‘gesprekken die bijblijven’. Hierin delen en onderzoeken we openhartig eigen ervaringen met ontmoetingen die een diepe indruk hebben nagelaten, die ons geraakt hebben en een blijvende invloed hebben op wie we zijn en hoe we in de wereld staan.

wanneer? maandag 28 juni van 19u30 tot 21u30

meer info & inschrijven? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | juni 2021

Schermafbeelding 2021 05 25 om 17.31.19

"We moeten stilvallen en durven voelen, horen, zien waar we zijn, met wie we samen op het spel staan. Deze tijd vraag om moed om te durven spreken – verwarring en niet-weten toe te laten, onder ogen te zien hoe diep we in de problemen zijn. We moeten gespreksnormen zoals optimisme, relativering en ontkenning veranderen, het debat vertragen, een tussenruimte creëren waarin kwetsbaarheid bestaat en we toekomen aan de vragen die onszelf en de ander wakker houden." — Evanne Nowak, 'Waarom we moeten leren rouwen om ecologische ontwrichting', 2020

Nieuwsbrief juni lezen: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief | lente 2021

Schermafbeelding 2021 03 30 om 15.15.04

Nieuwsbrief lente lezen: klik hier.

Stilte op EEN | aflevering #weetikveel

VRT EENIn een aparte reportage op EEN gaat Kobe Ilsen een volledige aflevering op zoek naar stilte: "Maar die zoektocht naar stilte is niet voor iedereen evident. Dat vertelt Jari, een jonge vrouw die langzaamaan haar gehoor verliest en naar eigen zeggen gek wordt in stille ruimtes. Hoe klinkt de muziek van een muzikant die helemaal niets hoort? En hoe klinkt de luidste acteur van Vlaanderen in het stilste gebied van Vlaanderen?"

De opnameploeg bezoekt ook Waarbeke en het Waerbekehuis in het hart van het Stiltegebied Dender-Marke.

herbekijken? klik hier (link beschikbaar tot 31 augustus 2021)

Meer ruimte voor stilte in het hart van Europa | webinar

4f0c2450 d94f 4937 9cb0 8213e7a403a6

Het zijn verwarrende tijden: pandemie, klimaatverandering, toenemende polarisering, grenzen aan de groei…
Machteloos toekijken en je terugtrekken in het eigen kleine bestaan of actief opkomen voor een noodzakelijke verandering? Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten? Te midden van de storm gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven.

Waerbeke Webinars vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement. In het oog van de storm heerst altijd stilte. Vinden we de moed om deze plek van actieve hoop op te zoeken, deze bron van inspiratie en kracht die onze inzet voor een openhartige duurzame samenleving continu voedt.

Op zaterdag 20 februari ging het Waerbeke Webinar in op het thema Luwte-oases: meer ruimte voor stilte in het hart van Europa. Met ondermeer Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieu Agentschap) en David Van Reybrouck (schrijver & activist).

herbekijken? mail ons

Waerbeke Nieuwsbrief | december 2020

16c21f1f 1ab7 4fb5 9d7a 01475f616375

Tijd voor verlangzaming

"In de stilte tijdens een dialoog gebeuren vaak de meest wezenlijke dingen. We kunnen beter waarnemen wat ons werkelijk beweegt. Wat we gehoord hebben klinkt in ons na en kan diep op ons inwerken."

Lees de laatste nieuwsbrief van 2020: klik hier.

Corona Bloemlezing | in de media

corona 4912728 1920De gezondheidsmaatregelen die momenteel van kracht zijn, schudden in korte tijd onze samenleving grondig dooreen. Niet alleen in het openbare leven, maar ook in de privé-sfeer zijn de veranderingen ingrijpend. Dit onvrijwillig en ongezien ‘sociaal experiment’ leidt niet alleen tot onzekerheid over de toekomst, maar creëert ook een vruchtbare context voor creatieve reflectie. In tal van media, off- en online, verschijnen onophoudelijk analyses van de huidige situatie en beschouwingen over de mogelijke gevolgen van deze crisis en de uitdagingen en kansen voor een nieuwe toekomst. Ook Waerbeke volgt met grote belangstelling hoe de gedwongen vertraging en verstilling ruimte schept voor nieuwe ideeën en krachten mobiliseert om te bouwen aan een betere, meer rechtvaardige en duurzame toekomst voor mens, maatschappij en planeet.

Uit de vele bijdragen die ons bereiken selecteert Waerbeke een bloemlezing die aansluit bij de aandacht voor stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit. Klik hier voor de groeiende lijst. — Veel inspiratie en leesplezier!

Subcategorieën