Waerbeke header zonder titel 2

Waerbeke Nieuwsbrief | oktober 2021

hoeluidtdestilte 01

"Iedereen heeft baat bij zelfgekozen stilte. Wie grote verantwoordelijkheden draagt net zo goed als wie in opstand komt tegen alles wat fout gaat in de wereld. Burn-out bij activisten komt heel vaak voor, maar wordt verzwegen. Voortdurend actie voeren en op de barricades vechten, vaak tegen de bierkaai, put je inwendig uit. Wie dan niet op gezette tijden even bij zichzelf, bij alle frustraties en verontwaardiging stil aanwezig kan zijn of de tijd neemt om zich mentaal en fysiek weer op te laden, brandt op."

— uit: Virginie Platteau, Hoe luidt de stilte? Een kleine filosofie van de stilte, 2021 • toelichting van de auteur op KLARA: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Van code rood naar vitale zone | Waerbeke Conferentie 2021

Item Nieuwsbrief WC21Annemieke Wiercx van het Vital Zone Instituut in Nederland verkent met ons hoe we gebiedsgericht kunnen inzetten op gezond samenleven, naar het voorbeeld van blue zones zoals Sardinië, Ikaria en Okinawa waar uitzonderlijk veel gelukkige honderdjarigen leven. Hoe maken we ook in het hyperdrukke Vlaanderen een begin met vitale zones: plekken waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden? We ontdekken de samenhang van zes ingrediënten van een vitale zone: gezonde omgeving, goede voeding, beweging, zin, werk en bestaanszekerheid, erbij horen en wonen. De ideeën en verbindingen die hieruit ontstaan, vormen een stimulans voor concrete initiatieven overal in Vlaanderen.

De trefdag richt zich tot iedereen die actief betrokken is op natuur, gezondheid, welzijn, zingeving, participatie, lokale veerkracht en (boven)lokaal beleid. We nodigen je uit in het hart van het eerste stiltegebied van Vlaanderen, dat 20 jaar geleden officiële erkenning kreeg. Een uitgelezen aanleiding om ons voor te bereiden op de uitdagingen van de komende 20 jaar.

wanneer? vrijdagmiddag 29 oktober • waar? De Helix (G'bergen) • info & inschrijven? klik hier

Stilte in het veldwerk | Waerbeke Podcast 14

WP 14Kristien Bonneure in gesprek met Peter Vermeersch, hoogleraar aan de KULeuven en non-fictie auteur (Ex en Aantekeningen bij een moord). Peter deed voor zijn boek Ex veldwerk in Oost-Europa. Stilte is nodig om te kunnen schrijven, maar ook om authentiek contact te maken met burgers en machthebbers in een gebied in volle transformatie, waar de nasleep van een conflict zich nog laat voelen en bevolkingsgroepen op gespannen voet leven.

beluisteren? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | september 2021

Schermafbeelding 2021 09 09 om 10.11.27

"Als we zo doorgaan, zullen we te maken krijgen met onomkeerbare processen die er uiteindelijk in zullen resulteren dat we onszelf vernietigen. Wat we daarvan leren, is dat het gedrag dat wij vertonen te allen tijde over alles en iedereen gaat. Alle levende wezens op onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn niet, we inter-zijn. Deze existentiële erkenning zorgt ervoor dat zaken als compassie, altruïsme en empathie geen verheven spirituele aangelegenheden, maar existentiële levensbehoeftes worden. Het zijn de basisvoorwaarden om een leefomgeving te creëren waarin we kunnen voortbestaan." — Kees Klomp

Nieuwsbrief september lezen: klik hier.

Stilte voor een innovatieve overheid | Waerbeke Podcast 13

WP 13

Kristien Bonneure gaat in gesprek met Martin Ruebens, tot voor kort secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur en op dit moment projectleider van het nieuwe platform 'Innovatief beleid' van de Vlaamse overheid. Innerlijke stilte is voor hem een noodzakelijke voorwaarde voor een andere manier van werken en samenwerken in organisaties. Hij pleit voor een betrokken overheid die zich inzet voor een warme samenleving. Hierbij staat voor hem de kracht van dialoog over maatschappelijke uitdagingen met alle betrokken partijen (burgers, organisaties, bedrijven) centraal. Vaardigheden zoals onbevangen luisteren zijn belangrijk om te komen tot echte co-creatie. De ambtenaar is niet langer enkel een civil servant maar evolueert naar een civil entrepreneur. Het komt erop aan te durven vernieuwende dingen uit te proberen die voortkomen uit de dialoog. (interview: Kristien Bonneure • muziek: Steven Vrancken • productie: Milan T’Hooft)

Abonneer u via iTunes of Soundcloud op de Waerbeke Podcasts en luister naar stemmen uit het stiltegebied.

luisteren? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | zomer 2021

Schermafbeelding 2021 08 17 om 10.58.44De wortels van de Engelse term 'silence' gaan in verschillende richtingen. Tot de voorlopers van het woord behoren het Gotische werkwoord anasilan wat duidt op 'het gaan liggen van de wind', en het Latijnse desinere dat 'stoppen' betekent.
We wensen je een deugddoende en herbronnende stille tijd.

Nieuwsbrief zomer lezen: klik hier.

dialoog in transitie: webinar | schrijf je in!

Schermafbeelding 2021 06 16 om 10.39.19

Hoe brengen we het gesprek weer op gang te midden van toenemende polarisatie? Waerbeke nodigt je uit op een webinar waarin we de kracht van de dialoog verkennen. Ervaren dialoogbegeleider Kees Voorberg vertelt over de betekenis van dialoog en schetst de contouren van een dialooggesprek. In kleine groepjes gaan we in dialoog over ‘gesprekken die bijblijven’. Hierin delen en onderzoeken we openhartig eigen ervaringen met ontmoetingen die een diepe indruk hebben nagelaten, die ons geraakt hebben en een blijvende invloed hebben op wie we zijn en hoe we in de wereld staan.

wanneer? maandag 28 juni van 19u30 tot 21u30

meer info & inschrijven? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | juni 2021

Schermafbeelding 2021 05 25 om 17.31.19

"We moeten stilvallen en durven voelen, horen, zien waar we zijn, met wie we samen op het spel staan. Deze tijd vraag om moed om te durven spreken – verwarring en niet-weten toe te laten, onder ogen te zien hoe diep we in de problemen zijn. We moeten gespreksnormen zoals optimisme, relativering en ontkenning veranderen, het debat vertragen, een tussenruimte creëren waarin kwetsbaarheid bestaat en we toekomen aan de vragen die onszelf en de ander wakker houden." — Evanne Nowak, 'Waarom we moeten leren rouwen om ecologische ontwrichting', 2020

Nieuwsbrief juni lezen: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief | lente 2021

Schermafbeelding 2021 03 30 om 15.15.04

Nieuwsbrief lente lezen: klik hier.

Stilte op EEN | aflevering #weetikveel

VRT EENIn een aparte reportage op EEN gaat Kobe Ilsen een volledige aflevering op zoek naar stilte: "Maar die zoektocht naar stilte is niet voor iedereen evident. Dat vertelt Jari, een jonge vrouw die langzaamaan haar gehoor verliest en naar eigen zeggen gek wordt in stille ruimtes. Hoe klinkt de muziek van een muzikant die helemaal niets hoort? En hoe klinkt de luidste acteur van Vlaanderen in het stilste gebied van Vlaanderen?"

De opnameploeg bezoekt ook Waarbeke en het Waerbekehuis in het hart van het Stiltegebied Dender-Marke.

herbekijken? klik hier (link beschikbaar tot 31 augustus 2021)

Subcategorieën