Waerbeke header zonder titel 2

Dialoog-gesprekken | najaar 2022

Dialoog nieuwsbrief item

Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering. Ze versterken sociale veerkracht en voeden de zorg voor elkaar en voor de komende generaties. Waerbeke organiseert dit leertraject voor de derde maal voor iedereen die de kracht van dialoog aan den lijve wil ervaren. Er is geen voorkennis vereist. Een ontdekkingsreis tijdens twee weekends op een unieke locatie met een vaste groep van max. 15 personen.

klik hier voor meer info

Waerbeke Nieuwsbrief | mei 2022

 "Blijven we dromen om te ontsnappen, of gaan we op zoek naar een gebied waar wij en onze kinderen kunnen wonen? Ofwel ontkennen we het bestaan van het probleem, ofwel zoeken we een plek om te landen. Vanaf nu is het dit wat ons allemaal verdeelt, veel meer nog dan ons standpunt rechts of links van het politieke spectrum."

— uit: Bruno Latour, Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het nieuwe klimaatregime, 2018

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

Waerbeke Nieuwsbrief | februari 2022

Schermafbeelding 2022 02 02 om 17.06.36

"‘Het leven begint met geluid. Je wordt geboren met een schreeuw, kortom, het leven laat zich horen. Daartegenover staat de dood. Die staat gelijk aan de finale stilte, wat perfect vervat zit in het woord “doodstil”. Het doet me denken aan de bekende dichtregel van de Nederlandse J.C. Bloem over het leven: “het is even, tussen twee stilten, luid geweest”. Maar het is nuttig om ook te kijken op welke wijze we toch een plaats geven aan de stilte in dit leven dat noodzakelijkerwijze lawaai maakt."

— uit: Virginie Platteau, Stilte als mensenrecht: 'Op een dag wordt zelfs onze rust vermarkt', MO, 30 oktober 2021

 

Waerbeke Nieuwsbrief Februari 2022 helemaal lezen: klik hier.

Viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark

Stoepbord viering2

Voor een terugblik op de viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark en de Waerbeke Conferentie 2021 'Van code rood naar vitale zone' op vrijdag 29 oktober in Geraardsbergen: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief | oktober 2021

hoeluidtdestilte 01

"Iedereen heeft baat bij zelfgekozen stilte. Wie grote verantwoordelijkheden draagt net zo goed als wie in opstand komt tegen alles wat fout gaat in de wereld. Burn-out bij activisten komt heel vaak voor, maar wordt verzwegen. Voortdurend actie voeren en op de barricades vechten, vaak tegen de bierkaai, put je inwendig uit. Wie dan niet op gezette tijden even bij zichzelf, bij alle frustraties en verontwaardiging stil aanwezig kan zijn of de tijd neemt om zich mentaal en fysiek weer op te laden, brandt op."

— uit: Virginie Platteau, Hoe luidt de stilte? Een kleine filosofie van de stilte, 2021 • toelichting van de auteur op KLARA: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Van code rood naar vitale zone | Waerbeke Conferentie 2021

Item Nieuwsbrief WC21Annemieke Wiercx van het Vital Zone Instituut in Nederland verkent met ons hoe we gebiedsgericht kunnen inzetten op gezond samenleven, naar het voorbeeld van blue zones zoals Sardinië, Ikaria en Okinawa waar uitzonderlijk veel gelukkige honderdjarigen leven. Hoe maken we ook in het hyperdrukke Vlaanderen een begin met vitale zones: plekken waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden? We ontdekken de samenhang van zes ingrediënten van een vitale zone: gezonde omgeving, goede voeding, beweging, zin, werk en bestaanszekerheid, erbij horen en wonen. De ideeën en verbindingen die hieruit ontstaan, vormen een stimulans voor concrete initiatieven overal in Vlaanderen.

De trefdag richt zich tot iedereen die actief betrokken is op natuur, gezondheid, welzijn, zingeving, participatie, lokale veerkracht en (boven)lokaal beleid. We nodigen je uit in het hart van het eerste stiltegebied van Vlaanderen, dat 20 jaar geleden officiële erkenning kreeg. Een uitgelezen aanleiding om ons voor te bereiden op de uitdagingen van de komende 20 jaar.

wanneer? vrijdagmiddag 29 oktober • waar? De Helix (G'bergen) • info & inschrijven? klik hier

Stilte in het veldwerk | Waerbeke Podcast 14

WP 14Kristien Bonneure in gesprek met Peter Vermeersch, hoogleraar aan de KULeuven en non-fictie auteur (Ex en Aantekeningen bij een moord). Peter deed voor zijn boek Ex veldwerk in Oost-Europa. Stilte is nodig om te kunnen schrijven, maar ook om authentiek contact te maken met burgers en machthebbers in een gebied in volle transformatie, waar de nasleep van een conflict zich nog laat voelen en bevolkingsgroepen op gespannen voet leven.

beluisteren? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | september 2021

Schermafbeelding 2021 09 09 om 10.11.27

"Als we zo doorgaan, zullen we te maken krijgen met onomkeerbare processen die er uiteindelijk in zullen resulteren dat we onszelf vernietigen. Wat we daarvan leren, is dat het gedrag dat wij vertonen te allen tijde over alles en iedereen gaat. Alle levende wezens op onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn niet, we inter-zijn. Deze existentiële erkenning zorgt ervoor dat zaken als compassie, altruïsme en empathie geen verheven spirituele aangelegenheden, maar existentiële levensbehoeftes worden. Het zijn de basisvoorwaarden om een leefomgeving te creëren waarin we kunnen voortbestaan." — Kees Klomp

Nieuwsbrief september lezen: klik hier.

Stilte voor een innovatieve overheid | Waerbeke Podcast 13

WP 13

Kristien Bonneure gaat in gesprek met Martin Ruebens, tot voor kort secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur en op dit moment projectleider van het nieuwe platform 'Innovatief beleid' van de Vlaamse overheid. Innerlijke stilte is voor hem een noodzakelijke voorwaarde voor een andere manier van werken en samenwerken in organisaties. Hij pleit voor een betrokken overheid die zich inzet voor een warme samenleving. Hierbij staat voor hem de kracht van dialoog over maatschappelijke uitdagingen met alle betrokken partijen (burgers, organisaties, bedrijven) centraal. Vaardigheden zoals onbevangen luisteren zijn belangrijk om te komen tot echte co-creatie. De ambtenaar is niet langer enkel een civil servant maar evolueert naar een civil entrepreneur. Het komt erop aan te durven vernieuwende dingen uit te proberen die voortkomen uit de dialoog. (interview: Kristien Bonneure • muziek: Steven Vrancken • productie: Milan T’Hooft)

Abonneer u via iTunes of Soundcloud op de Waerbeke Podcasts en luister naar stemmen uit het stiltegebied.

luisteren? klik hier

Waerbeke Nieuwsbrief | zomer 2021

Schermafbeelding 2021 08 17 om 10.58.44De wortels van de Engelse term 'silence' gaan in verschillende richtingen. Tot de voorlopers van het woord behoren het Gotische werkwoord anasilan wat duidt op 'het gaan liggen van de wind', en het Latijnse desinere dat 'stoppen' betekent.
We wensen je een deugddoende en herbronnende stille tijd.

Nieuwsbrief zomer lezen: klik hier.

Subcategorieën